O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2023 Projekty
Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Diplomovaný nutriční terapeut Přijímací řízení Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Rozvrh tříd (PDF) Suplování
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram otevře ve školním roce 2023/2024 pro absolventy maturitních oborů:
 
1. kolo přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání proběhne v budově školy:
Termín pro podání přihlášky do 1. kola – do 31. května 2023.

Ředitel školy sděluje, že vzhledem k novele Školského zákona uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat, v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení, ke studiu nejpozději do 31. října.

Kritéria přijímacího řízení:
 
1. Výroční vysvědčení středoškolského studia 20%
2. Maturitní vysvědčení 40%
3. Přijímací pohovor (především motivace ke studiu) 40%
   
Úspěšnost uchazeče (nejlepší výsledek) 100%


Na přihlášce ke studiu požadujeme vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Mgr. Václav Kočovský, v. r.
ředitel školy
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz