O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2023 Projekty
Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Diplomovaný nutriční terapeut Přijímací řízení Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Rozvrh tříd (PDF) Suplování
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Aktuality, novinky

Aktuality, novinky

Vyhlášení volných dnů ředitelem školy 13. - 14. 4. 2023 – informace pro zaměstnance, žáky a studentyV Příbrami dne 27.03.2023    Vyhlášení volných dnů ředitelem školy – informace pro zaměstnance, žáky a studenty    Ředitel školy vyhlásil na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, volné dny na 13.04. a 14.04. 2023 pro žáky a studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113 z organizačních a provozně technických důvodů.   Volné dny byly projednány se studentskými radami školy.    Mgr. Václav Kočovský ředitel školy, v.r. 27. 3. 2023 - 3. místo - Konferenční finále Středoškolské futsalové ligy dívek27. 3. 2023  - 3. místo - Konferenční finále Středoškolské futsalové ligy  Složení týmu: Rysová, Křivánková, Ženíšková, Trnková, Kubová, Séglová, Puchmajerová, Ptáčková, Zelenková, Abrhámová 27. 3. 2023 Klinická mikrobiologie a parazitologie ON Příbram a. s. - exkurze třídy 3. PSA 16.3. se SZŠ a VOŠZ Příbram zúčastnila okresního kola ve šplhu.16.3. se SZŠ a VOŠZ Příbram zúčastnila okresního kola ve šplhu. Chlapci se umístili na 3 místě, děvčata na 2 místě. Za jednotlivce se umístil Adam Karas na 3 místě za chlapce a Viktorie Čermáková na 3 místě za děvčata. Blahopřejeme!!! Přijímací řízení do SŠ - pozvánky na didaktické testy 13. - 14. 4. 2023 budou odeslány v týdnu 20. - 24. 3. 2023.https://szs.pb.cz/stredni-skola/prijimaci-rizeni-do-ss/prijimaci-rizeni/ 14. 3. 2023 - žáci 3. ZL a 4. MZ zhlédli v Knihovně Jana Drdy Literárně-hudební pořad věnovaný osobnosti Charlese Bukowského1. Literáně-hudební pořad věnovaný osobnosti Charlese Bukowského zhlédli studenti 3. ZL a 4. MZ v Knihovně Jana Drdy v úterý 14. 3. 2023. Pořadem provázela Monika Kulhánková, verše zhudebnil a zahrál Jiří Hejnic.  2. Bubliny ze žvýkaček vítány, dokreslily atmosféru zhudebněných veršů Ch. Bukowského.

Obory střední školy

Střední škola


Praktická sestra Absolvent oboru vzdělání Praktická sestra je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, který bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje a zajišťuje základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Zdravotnické lyceum Absolvent oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je připraven ke studiu na všech vysokých školách. Zvláště pak na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách, zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky. Masér ve zdravotnictví Absolvent oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Nutriční asistent Absolvent oboru vzdělání Nutriční asistent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, zejména ve zdravotnických zařízeních, dále ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

Obory vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola


Diplomovaná všeobecná sestra Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Diplomovaná dětská sestra Absolvent oboru samostatně, na základě vlastního rozhodnutí a v souladu s diagnózou lékaře, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o děti, přímou ošetřovatelskou péči orientovanou na individuální potřeby a podněty dítěte a rodiny. Uplatní se ve všech zařízeních pečujících o psychosomatické potřeby dítěte. Podílí se na poradenské činnosti a prevenci v péči o dítě. Diplomovaný nutriční terapeut Absolventi oboru vzdělání Diplomovaný nutriční terapeut jsou připraveni samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti.
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz