O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Rozpis didaktických testů, praktických a ústních maturitních zkoušek v jarním období 2023/24 Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

Aktuality, novinky

Aktuality, novinky

9. – 11. 9. 2024 - Adaptační kurz žáků budoucích 1. ročníků SŠUčebnice pro šk.r. 2024/2025 (pb.cz) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do SŠ2. kolo přijímacího řízení  do SŠ z důvodu naplněnosti oborů nevyhlašujeme.   Rozpis ústních maturitních zkoušek v jarním období 2023/24 15. 5. 2024 - třídní kolo soutěže v laické první pomoci druhých ročníků oboru vzdělání Praktická sestra SZŠ a VOŠZ PříbramDne 15.5.24 proběhlo u druhých ročníků oboru PS třídní kolo soutěže v laické první pomoci. Žáci k soutěži přistoupili velice zodpovědně a věříme, že si soutěž nejen užili, ale že pro ně byla i přínosem a zkušenosti následně využijí ve školním kole, které se bude konat dne 11.6.24.  Vyučující první pomoci Mgr. Alena Šedivá a Mgr. Dagmar Vršecká 14. 5. 2024 - exkurze třídy 3.PSB v soukromém zdravotnickém zařízení pro seniory se zvláštním dohledem FÉNIX Horoměřice14.5. 2024 třída 3.PSB absolvovala exkurzi v soukromém zdravotnickém zařízení pro seniory se zvláštním dohledem FÉNIX Horoměřice. Byla to velice zajimavá návštěva v prostředí, které je domovem pro lidi s duševní nemocí. Vidět jiný v tomto případě komunitní způsob ošetřovatelské péče. Mgr. Jiří Vacek - odborný učitel ​7. 5. 2024 - žáci 2.PSB se zúčastnili semináře s názvem "Nevidomí mezi námi"7. 5. 2024 se žáci 2.PSB zúčastnili semináře s názvem "Nevidomí mezi námi", který byl zaštítěn Nadačním fondem Mathilda. Manželé Miklášovi přiblížili žákům život se zrakovým postižením a práci s vodícím psem.. Mgr. Dagmar Vršecká - učitelka odborných předmětů

Obory střední školy

Střední škola


Praktická sestra Absolvent oboru vzdělání Praktická sestra je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, který bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje a zajišťuje základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Zdravotnické lyceum Absolvent oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je připraven ke studiu na všech vysokých školách. Zvláště pak na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách, zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky. Masér ve zdravotnictví Absolvent oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Nutriční asistent Absolvent oboru vzdělání Nutriční asistent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, zejména ve zdravotnických zařízeních, dále ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

Obory vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola


Diplomovaná všeobecná sestra Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Diplomovaná dětská sestra Absolvent oboru samostatně, na základě vlastního rozhodnutí a v souladu s diagnózou lékaře, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o děti, přímou ošetřovatelskou péči orientovanou na individuální potřeby a podněty dítěte a rodiny. Uplatní se ve všech zařízeních pečujících o psychosomatické potřeby dítěte. Podílí se na poradenské činnosti a prevenci v péči o dítě.
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz