O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

Aktuality, novinky

Aktuality, novinky

17. 7. 2024 - ... a zase ta Tereza!17. 7.  2024 - ... a zase ta Tereza! Naše bývalá absolventka oboru vzdělání Zdravotnické Lyceum opět  "září zlatem". Po vítězství v atletickém sedmiboji FTVS (atletiku Tereza nikdy nedělala, přesto porazila několik atletek specialistek), zvítězila na Evropských univerzitních hrách v Maďarsku v její královské disciplíně judu.  Blahopřejeme a rádi se "naší" Terezou chlubíme.   27. 6. 2024 - filmový den na SZŠ Příbram 24. 6. 2024 - třídní výlet třídy 1.MZ na Novém rybníku 20. - 21. 6. 2024 - výlet 3.ZL - Popelíky, rozhledna Milada, koupání... 20. 6. 24 - Brýle na virtuální realitu ve škole Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do Vyšší odborné školy pro školní rok 2024/2025Příbram dne    21. 6. 2024 Číslo jednací: 973/2024/SZJPB     Vyhlášení  2. kola  přijímacího řízení do Vyšší odborné školy  pro školní rok 2024/2025   Vyšší odborná škola zdravotnická,  jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Střední  zdravotnická  škola a Vyšší  odborná škola  zdravotnická,  Příbram I, Jiráskovy sady 113, vyhlašuje  svým  ředitelem dne 21.6. 2024 otevření  2. kola přijímacího řízení do těchto oborů vzdělávání:   53 – 41 – N/1.   Diplomovaná všeobecná sestra 53 – 41 – N/5.   Diplomovaná dětská sestra   2. kolo přijímacího řízení pro citované obory vzdělání proběhne v budově školy:                  27. 8. 2024 od 9 hod.                28. 8. 2024 od 9 hod.  (náhradní termín)    Další termíny přijímacího řízení pro výše jmenované obory lze dohodnout individuálně.   Kritéria pro přijetí jsou neměnná,  zůstávají stejná jako v 1. kole přijímacího řízení ( viz. portál  školy – www.szs.pb.cz ). Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.     Ředitel školy sděluje, že uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení ke studiu nejpozději do 31. října 2023.   Na přihlášce ke studiu je povinné vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.     Přihlášky ke studiu lze podávat prostřednictvím sekretariátu školy do 21. srpna 2024. Mgr. Václav Kočovský, v.r. ředitel školy

Obory střední školy

Střední škola


Praktická sestra Absolvent oboru vzdělání Praktická sestra je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, který bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje a zajišťuje základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Zdravotnické lyceum Absolvent oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je připraven ke studiu na všech vysokých školách. Zvláště pak na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách, zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky. Masér ve zdravotnictví Absolvent oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Nutriční asistent Absolvent oboru vzdělání Nutriční asistent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, zejména ve zdravotnických zařízeních, dále ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

Obory vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola


Diplomovaná všeobecná sestra Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Diplomovaná dětská sestra Absolvent oboru samostatně, na základě vlastního rozhodnutí a v souladu s diagnózou lékaře, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o děti, přímou ošetřovatelskou péči orientovanou na individuální potřeby a podněty dítěte a rodiny. Uplatní se ve všech zařízeních pečujících o psychosomatické potřeby dítěte. Podílí se na poradenské činnosti a prevenci v péči o dítě.
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz