O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Rozpis didaktických testů, praktických a ústních maturitních zkoušek v jarním období 2023/24 Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

Pedagogický sbor

Mgr. Václav Kočovský ředitel
tel. do školy:  318 624 067
kocovskyv@szs.pb.cz
prof. PhDr. Dagmar Kalátová, Ph.D. zástupkyně
tel. do školy:  318 623 231
KalatovaD@seznam.cz
Mgr. Luboš Velfl zástupce
tel. do školy:  318 627 380
velfl@szs.pb.cz
Mgr. Jana Arletová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
arletova.jana@seznam.cz
Mgr. Lenka Balcarová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
l.balcarova@email.cz
Mgr. Hana Blažková učitelka
tel. do školy:  318 627 385
blazkovah12@seznam.cz
PaedDr. Hana Blážová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
hanablazova@centrum.cz
RNDr. Antonín Blüml učitel
tel. do školy:  318 627 385
szs@szs.pb.cz
Mgr. Michaela Boukalová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
boukalova.szs@seznam.cz
Mgr. Marie Břendová, Ph.D. učitelka
tel. do školy:  318 627 385
brendovamadla@seznam.cz
Mgr. Olga Bürgerová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
OlgaBurgerova@seznam.cz
Mgr. Václava Čápová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
vendy.cap@seznam.cz
Mgr. Dagmar Čerňanská učitel
tel. do školy:  318 627 385
dadulita@seznam.cz
Mgr. Blanka Češková učitelka
tel. do školy:  318 531 518
ceskova.szs@seznam.cz
Mgr. Blanka Drobílková učitelka
tel. do školy:  318 627 385
blankadrobilkova@email.cz
Mgr. Stanislava Fialová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
fialovas@seznam.cz
Simona Fillová, Dis. učitelka
tel. do školy:  318 627 385
fillova.simona@seznam.cz
Mgr. Jiřina Hamzová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
jirina21@volny.cz
Ing. Jaroslava Hauptmanová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
mochanova@centrum.cz
Mgr. Jitka Hipčová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
hjitka@centrum.cz
Mgr. Jana Hlinecká učitelka
tel. do školy:  318 531 518
hlinecka@centrum.cz
Mgr. Blanka Chrastinová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
blankaw@seznam.cz
Mgr. Jan Chvál učitel
tel. do školy:  318 627 385
zs.chval@seznam.cz
PhDr. Věra Kaiferová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
vkaiferova@seznam.cz
Bc. Oldřiška Klaudová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
o.klaudova@seznam.cz
Mgr. Ilona Kolková učitelka
tel. do školy:  318 627 385
ilona.kolkova@seznam.cz
PhDr. Jana Kovaříková, PhD. učitelka
tel. do školy:  318 627 385
JanaVelicova@email.cz
Mgr. Lenka Leitnerová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
lelel@centrum.cz
MVDr. Zbyněk Machuta učitel
tel. do školy:  318 627 385
ZbynekMachuta@seznam.cz
Mgr. Dagmar Maršálková učitelka
tel. do školy:  318 627 385
DasaPlzenska@seznam.cz
Mgr. Milan Míka učitel
tel. do školy:  318 627 385
milanmika@centrum.cz
Mgr. Jarmila Milcová učitelka
tel. do školy:  318 531 518
milcovaja@seznam.cz
Ing. Radka Mlýnková učitelka
tel. do školy:  318 627 385
mlynkova.radka@seznam.cz
Mgr. Stanislav Pokorný učitel
tel. do školy:  318 627 385
pokornys@centrum.cz
Mgr. Hana Sentenská učitelka
tel. do školy:  318 531 518
sentenska@horyakola.cz
Mgr. Věra Severová učitelka
tel. do školy:  724 891 996
severova.vera@seznam.cz
Ing. Karel Sixl učitel
tel. do školy:  318 627 385
karel.sixl@pb.cz
Mgr. Martina Slezová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
MartinaOtt@seznam.cz
Mgr. Jaroslava Soukupová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
JarkaSoukupka@seznam.cz
PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D. učitelka
tel. do školy:  318 624 070
i.spurna@email.cz
Mgr. Martina Srchová učitel
tel. do školy:  318 627 385
srchovam@seznam.cz
Mgr. Alena Šedivá učitelka
tel. do školy:  318 627 385
A.sediva@seznam.cz
Mgr. Alena Šimůnková učitelka
tel. do školy:  318 627 385
simunkova.al@gmail.com
Mgr. Jan Šindelář učitel
tel. do školy:  318 627 385
jsindelar@seznam.cz
Mgr. Martina Šlapáková učitelka
tel. do školy:  318 627 385
slapakovamartina@seznam.cz
Mgr. Jiří Vacek učitel
tel. do školy:   318 627 385
vacekzsp@seznam.cz
Mgr. Dagmar Vršecká učitelka
tel. do školy:  318 627 385
dasa.vrsecka75@seznam.cz
Mgr. Hana Zachová učitelka
tel. do školy:  318 627 385
hana.zachovka@seznam.cz
Mgr. Luboš Velfl webmaster
tel. do školy:  318 627 380
lubos.velfl@szs.pb.cz
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz