O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2023 Projekty
Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Diplomovaný nutriční terapeut Přijímací řízení Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Rozvrh tříd (PDF) Suplování
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Přijímací řízení

Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2023/2024 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
53-41-M/02 Nutriční asistent  


 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 1. března 2023!!!
JPZ:
1. termín 13. 4. 2023 - 8. 30 hod.
2. termín 14. 4. 2023 - 8.30 hod. 

Zpřístupnění výsledků - 28. 4. 2023

Kritéria přijímacího řízení


Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání  53-41-M/02 Nutriční asistent budou přijímáni na základě hodnocení 1. a  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 
Upozornění pro uchazeče oboru Nutriční asistent!!!


 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.


Mgr. Václav Kočovský, v.r.
ředitel školy
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz