O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

Přijímací řízení

Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2024/2025 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra (60 míst)
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (25 míst)
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví (20 míst)


 !!! Přihlášky ke studiu se přijímají
a) elektronicky do IS prostřednictvím DIPSY (s ověřenou eletronickou identitou - doporučujeme z důvodu další bezproblémové  komunikace) 
b) podáním výpisu vytištěného z online sytému s přílohami
c) nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Termín podání přihlášky 1. - 20. únor 2024

Jako příloha se přikládá:   
Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

JPZ:
1. termín 12. 4. 2024 - 8. 30 hod.
2. termín 15. 4. 2024 - 8.30 hod. 


15. 5. 2024 zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení


Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 


Výsledky JPZ (nejlepší výsledek 100 bodů)
Výsledek JPZ z ČJL 50 %, tj. max. 50 bodů
Výsledek JPZ z MAT 50 %, tj. max. 50
 bodů

Celkem maximum 100 %, tj. 100 bodů


O přijetí bude rozhodovat pořadí uchazečů na základě bodového hodnocení.

V případě rovnosti bodů o pořadí bude rozhodovat hodnocení ze základní školy:
8. ročník - 1. pol.  (0 – 0,1 bodu)

8. ročník - 2. pol. (0 – 0,1 bodu)
9. ročník - 1. pol. (0 – 0,2 bodu)
umístění na 1. - 3. místě v okresním a krajském kole olympiády z BIO, CHE, ČJL, MAT (0 – 0,2 bodu)
Ø 8. - 9. roč. BIO (0 – 0,1 bodu)
Ø 8. - 9. roč. CHE (0 – 0,1 bodu)
Ø 8. - 9. roč. ČJL (0 – 0,1 bodu)
Ø 8. - 9. roč. MAT (0 – 0,1 bodu)

(Maximum 1 bod) viz. Kritéria přijímacího řízení


Mgr. Václav Kočovský, v.r.
ředitel školy
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz