O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Přijímací řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Přijímací řízení Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Výsledky 1.kola přijímacího řízení do VOŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

O jídelně, dokumenty


Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy.
Pro strávníky se připravují dva druhy teplého oběda (v pátek pouze jeden druh).
Pro ubytované na internátě se připravují ještě snídaně.
Večeře se, z důvodu malého počtu zájemců, nevaří.

Od 1. 9. 2022 dochází ve školní jídelně k aktualizaci cen obědů a snídaní:

Cena oběda pro žáky …………............ 40,- Kč
Cena oběda pro cizí strávníky ..... 85,- Kč
Cena snídaně pro ubytované...........31,- Kč
Cena snídaně pro cizí strávníky.....35,- Kč
Strávníci si stravu sami objednávají a odhlašují prostřednictvím identifikačního čipu v objednacím boxu ve školní jídelně nebo přes internetové stránky https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, vždy nejpozději den předem do 13:30 hodin.

Na pondělí lze oběd objednat nejpozději v pátek předcházejícího týdne do 13:30 hod.
V případě nemoci je možné odhlásit stravu ráno od 7:00 do 7:30 hod.


Výdej stravy:

Platba pouze převodním příkazem na bankovní účet č.185 447 262 / 0300 (ne inkaso). Po převedení Vámi určené finanční částky se strávníkovi nabije čip za každý objednaný oběd nebo snídani se peníze odečítají. Strávník si sám kontroluje výši kreditu na čipu a jakmile je kredit nízký, je třeba znovu převodním příkazem poslat další finanční částku.

Vyúčtování stravného se provádí až po ukončení studia.
Variabilní symbol pro platby je číslo, které je uvedené na přihlášce ke stravování.

Vedoucí školní jídelny Jana Šímová, tel. 724 871 421  (7:00 – 14:00).
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz