O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Rozpis didaktických testů, praktických a ústních maturitních zkoušek v jarním období 2023/24 Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

O jídelně, dokumenty


Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy.
Pro strávníky se připravují dva druhy teplého oběda (v pátek pouze jeden druh).
Pro ubytované na internátě se připravují ještě snídaně.
Večeře se, z důvodu malého počtu zájemců, nevaří.

Od 1. 9. 2022 dochází ve školní jídelně k aktualizaci cen obědů a snídaní:

Cena oběda pro žáky …………............ 50,- Kč
Cena oběda pro cizí strávníky ..... 95,- Kč
Cena snídaně pro ubytované...........41,- Kč
Cena snídaně pro cizí strávníky.....45,- Kč
Strávníci si stravu sami objednávají a odhlašují prostřednictvím identifikačního čipu v objednacím boxu ve školní jídelně nebo přes internetové stránky https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, vždy nejpozději den předem do 13:30 hodin.

Na pondělí lze oběd objednat nejpozději v pátek předcházejícího týdne do 13:30 hod.
V případě nemoci je možné odhlásit stravu ráno od 7:00 do 7:30 hod.


Výdej stravy:

Platba pouze převodním příkazem na bankovní účet č.185 447 262 / 0300 (ne inkaso). Po převedení Vámi určené finanční částky se strávníkovi nabije čip za každý objednaný oběd nebo snídani se peníze odečítají. Strávník si sám kontroluje výši kreditu na čipu a jakmile je kredit nízký, je třeba znovu převodním příkazem poslat další finanční částku.

Vyúčtování stravného se provádí až po ukončení studia.
Variabilní symbol pro platby je číslo, které je uvedené na přihlášce ke stravování.

Vedoucí školní jídelny Jana Šímová, tel. 724 871 421  (7:00 – 14:00).
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz