O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Přijímací řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Přijímací řízení Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Výsledky 1.kola přijímacího řízení do VOŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Přijímací řízení do SŠ

Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2023/2024 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:
53-41-M/03 Praktická sestra
78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
53-41-M/02 Nutriční asistent


 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 1. března 2023!!!
Obory denního studia jsou čtyřleté.
Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 
Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 
Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 
Uchazeči o obor vzdělání Nutriční asistent  53-41-M/02  budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT.

Ředitel školy sděluje, že se budou konat jednotné přijímací zkoušky 

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.


Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz