O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2023 Projekty
Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Diplomovaný nutriční terapeut Přijímací řízení Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Rozvrh tříd (PDF) Suplování
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Kontakty a spojení

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Příbram I, Jiráskovy sady 113  
PSČ 261 01

email: szs@szs.pb.cz
web: http://www.szs.pb.cz

IČO: 00066702
REDIZO: 600019560
 
Číslo účtu školy: 172168002/0300
Číslo účtu pro platby za školné: 244873318/0300
Číslo účtu pro platby za stravování: 185447262/0300
Číslo účtu pro platby za ubytování na Domově mládeže: 244873211/0300
ID datové schránky:  7k9ychv
 
 Ředitel (Mgr. Václav Kočovský) 318 624 067  KocovskyV@szs.pb.cz
 Zástupkyně ředitele (prof. PhDr. Dagmar Kalátová, Ph.D.) 318 627 380  KalatovaD@seznam.cz
 Zástupce ředitele (Mgr. Luboš Velfl) 318 627 380  velfl@szs.pb.cz
 Sekretariát (Jarmila Voráčková) 318 623 231  szs@szs.pb.cz
 Sborovna 318 627 385  viz. pedagogický sbor
 ICT metodik, webmaster (Mgr. Luboš Velfl) 318 627 380  lubos.velfl@szs.pb.cz
 Výchovná poradkyně (Mgr. Věra Severová) 724 891 996  severova.vera@seznam.cz
 Školní psycholožka (PhDr. Mgr. Ivana Spurná,Ph.D.) 318 624 070  i.spurna@email.cz
 Metodik prevence (MVDr. Zbyněk Machuta) 318 627 385  ZbynekMachuta@seznam.cz
 Metodička environmentální výchovy (Mgr. Hana Sentenská) 318 627 385  newmanka@phoenixworld.cz
 Mzdová účetní (Veronika Lundáková) 318 627 427  mzdy@szs.pb.cz 
 Hospodář školy (Pavel Hájek) 318 627 427  ekonom@szs.pb.cz 
 Asistentka studijního oddělení (Mgr. Martina Metličková) 318 624 070  asistentka@szs.pb.cz 
 Vedoucí školní jídelny (Jana Krejzarová) 724 871 421  krejzarova@szs.pb.cz
 Vedoucí domova mládeže (Mgr. Dagmar Ježková) 318 627 334
607 018 596
dm@szs.pb.cz
 Schránka důvěry    schranka.duvery@szs.pb.cz

Informace o Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Příbram I, Jiráskovy sady 113, 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz