O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Přijímací řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Přijímací řízení Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Výsledky 1.kola přijímacího řízení do VOŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Kritéria přijímacího řízení do SŠ

Kritéria určující pořadí přijetí:

Prospěch ze základní školy (nejlepší výsledek 40 bodů): 
Průměrný prospěch – 1. pololetí 8. ročníku  6 %, tj. max.  6 bodů 

Průměrný prospěch – 2. pololetí 8. ročníku  6 %, tj. max.  6 bodů
Průměrný prospěch – 1. pololetí 9. ročníku  8 %, tj. max.  8 bodů
Okresní a krajské olympiády 8 %, tj. max. 8 bodů
Prospěch v profilových předmětech:
Biologie 3%, tj. max. 3 body 
Chemie 3%, tj. max. 3 body 
Český jazyk a literatura 3%, tj. max. 3 body
Matematika 3%, tj. max. 3 body

Výsledky JPZ (nejlepší výsledek 60 bodů)

Výsledek JPZ z ČJL 30%, tj. max. 30 bodů
Výsledek JPZ z MAT 30%, tj. max. 30 bodů

Celkem maximum 100 %, tj. 100 bodůO přijetí bude rozhodovat pořadí uchazečů na základě bodového hodnocení.

Mgr. Václav Kočovský, v. r.
ředitel školy
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz