O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2023 Projekty
Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Diplomovaný nutriční terapeut Přijímací řízení Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Rozvrh tříd (PDF) Suplování
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Přihlašování k MZ 2023 zpřístupněno 14. 11. - 1. 12. 2022. Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Kritéria přijímacího řízení do SŠ

Kritéria určující pořadí přijetí:

Prospěch ze základní školy (nejlepší výsledek 100 bodů): 
Průměrný prospěch – 1. pololetí 8. ročníku  6 %, tj. max.  6 bodů 

Průměrný prospěch – 1. pololetí 8. ročníku  6 %, tj. max.  6 bodů
Průměrný prospěch – 1. pololetí 9. ročníku  8 %, tj. max.  8 bodů
Okresní a krajské olympiády 8 %, tj. max. 8 bodů
Prospěch v profilových předmětech:
Biologie 3%, tj. max. 3 body 
Chemie 3%, tj. max. 3 body 
Český jazyk a literatura 3%, tj. max. 3 body
Matematika 3%, tj. max. 3 body
Výsledek JPZ z ČJL 30%, tj. max. 30 bodů
Výsledek JPZ z MAT 30%, tj. max. 30 bodů
Celkem maximum 100 %, tj. 100 bodůO přijetí bude rozhodovat pořadí uchazečů na základě bodového hodnocení.

Mgr. Václav Kočovský, v. r.
ředitel školy
2007 ....... 2022 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz