O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Přijímací řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Přijímací řízení Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Výsledky 1.kola přijímacího řízení do VOŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

IKAP II


celý název projektu:      Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                  
číslo projektu:                CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862
 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 je zapojena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektu IKAP II.

Projekt je zaměřen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků škol. Naše škola usiluje o zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání, o podporu spolupráce s ostatními školami v regionu a rozvíjí úzkou spolupráci se zaměstnavateli. Díky dotacím je umožněn rozvoj gramotností, zejména digitálních, včetně investic do vybavení. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. Do výuky jsou zapojeni odborníci z praxe, žáci a studenti školy mohou využít kariérové poradenství na naší škole.

Mgr. Hana Blažková v.r.
koordinátor projektů
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz