O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Über die Schule

CZ DE EN

Das Gebäude der Schule wurde im Jahre 1882 gebaut. Der Anbau vom Jugendwohnheim wurde im Jahre 1990 geöffnet. Die Fachschule für Medizin siedelt im Gebäude seit dem Jahre 1953. Die Schule hat im Verlauf ihrer Existenz einige Generationen von den Gesundheitsarbeitern erzogen. Sie hat viele Studienfächer in verschiedenen Formen angeboten und wurde von vielen Schülern aus dem breiten Region besucht. Dasselbe gilt auch für das Heute.

Die Fachschule für Medizin und Höhere Fachschule für Medizin Příbram – das Gebäude der Schule mit dem Anbau vom Jugendwohnheim gibt es im Zentrum der Altstadt. Hier gibt es die guten Möglichkeiten Fern-, Stadt-, Zugverbindung. Die Schule nutzt das modernisierte Gebäude aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus. Zur Verfügung steht auch der Anbau des Jugendheims. Beide Gebäude bieten durch ihre Interiere und durch ihre Parkumgebung die Gemütlichkeit an. In der Schule gibt es auch eigene Verpflegung für den ganzen Tag.

Medizinische Fächer unterrichtet man in der Schule in verschiedenen Modifikationen seit dem Jahre 1953. Zur Zeit kann man an der Fachschule drei vierjährige Abiturfächer für die Absolventen der Grundschule und zwar: 78-42-M/04 Gesundheitslyzeum, 53-41-M/01 Gesundheitsassistent studieren und 69-41-L/02 Sport- und Konditionsmasseur. Es gibt hier auch zwei dreijährige Fachrichtungen der Höheren Fachschule und zwar: 53-41-N/1 – Diplomierte allgemeine Krankenschwester und 53-41-N/2  - Diplomierter Gesundheitsretter. Beide Fachrichtungen sind mit dem Absolutorium beendet.
 

SZŠ a VOŠ Příbram

2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz