O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Rozpis didaktických testů, praktických a ústních maturitních zkoušek v jarním období 2023/24 Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce

53 - 41 - M/03 PRAKTICKÁ SESTRA

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z PSK PS 
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z OSE PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z OSN - praktická část
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT PS

69 - 41 - M/04 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ZMP MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MP MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce ze SOM a NPS MZ
Tematické ookruhy k maturitní zkoušce z MAT MZ

78 - 42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NĚJ ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z RUJ ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z BIO ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z CHE ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT ZL

53 - 41 - M/02 NUTRIČNÍ ASISTENT

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NDP NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z LEV NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z KLN NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT NA
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz