O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Přijímací řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Přijímací řízení Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Výsledky 1.kola přijímacího řízení do VOŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce

53 - 41 - M/03 PRAKTICKÁ SESTRA

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z PSK PS 
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z OSE PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z OSN - praktická část
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT PS

69 - 41 - M/04 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ZMP MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MP MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce ze SOM a NPS MZ
Tematické ookruhy k maturitní zkoušce z MAT MZ

78 - 42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NĚJ I ZL - povinná
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NĚJ II ZL - dobrovolná
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z RUJ ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z BIO ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z CHE ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT ZL

53 - 41 - M/02 NUTRIČNÍ ASISTENT

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NDP NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z LEV NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z KLN NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT NA
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz