O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2023 Projekty
Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Diplomovaný nutriční terapeut Přijímací řízení Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Rozvrh tříd (PDF) Suplování
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce

53 - 41 - M/03 PRAKTICKÁ SESTRA

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z PSK PS 
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z OSE PS
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z OSN - praktická část
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT PS

69 - 41 - M/04 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ZMP MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MP MZ
Tematické okruhy k maturitní zkoušce ze SOM a NPS MZ
Tematické ookruhy k maturitní zkoušce z MAT MZ

78 - 42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NĚJ I ZL - povinná
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NĚJ II ZL - dobrovolná
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z RUJ ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z BIO ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z CHE ZL
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT ZL

53 - 41 - M/02 NUTRIČNÍ ASISTENT

Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ČJL NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z ANJ NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z NDP NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z LEV NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z KLN NA
Tematické okruhy k maturitní zkoušce z MAT NA
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz