O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2023 Projekty
Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Přijímací řízení Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Rozvrh tříd (PDF) Suplování
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Harmonogram ústních maturitních zkoušek Podrobný rozpis termínů závěru studia Harmonogram praktických maturitních zkoušek Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Aktuality, novinky

Aktuality, novinky

V pondělí 26. června 2023 od 16.30 - schůzka s rodiči/zákonnými zástupci žáků budoucích 1. ročníkůSchůzka s rodiči/zákonnými zástupci žáků budoucích 1.ročníků   Vážení zákonní zástupci, Vážení rodiče,    V pondělí 26. června 2023 od 16.30 proběhne v budově školy schůzka s rodiči/zákonnými zástupci žáků budoucích 1. ročníků střední školy.    Program schůzky s rodiči 1. ročníků pro školní rok 2023/2024   Ve třídách – vedoucí oboru, třídní učitel setkání s vedením školy uplatnitelnost absolventů oboru možnosti ubytování a stravování   (kontakt: www.szs.pb.cz, jídelna 318 267 377, Domov mládeže 318 627 334) učebnice a pomůcky pro studium BOZP – ochrana osobních údajů – školní řády – čipový systém,zabezpečení školy různé (dotazy, diskuze)  informace o adaptačním kurzu 1. roč.  Mgr. Václav Kočovský, v.r. ředitel školy Absolutorium 3. DDS SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮ 29. 5. -2. 6. 2023SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮ 29. 5. -2. 6. 2023 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 1. 6. 2023 Společné darování krve žákyň 3. PSA a vyučujících SZŠ Příbram 1. 6. 2023 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení tříd 4. PSA a 4. NA SZŠ a VOŠZ PříbramOdkaz na video Televize Fonka: https://youtu.be/J5d9Z4mFE3o   31. 5. 2023 - Exkurze 1ZL, 3ZL, 3PSB SZŠ a VOŠZ Příbram do Památníku Antonína DvořákaTřída 1ZL v náruči Rusalčina jezírka: Rusalčino jezírko učarovalo i třídě 3PSB:

Obory střední školy

Střední škola


Praktická sestra Absolvent oboru vzdělání Praktická sestra je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka, který bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje a zajišťuje základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Zdravotnické lyceum Absolvent oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je připraven ke studiu na všech vysokých školách. Zvláště pak na lékařských fakultách, vyšších zdravotnických školách, zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky. Masér ve zdravotnictví Absolvent oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Nutriční asistent Absolvent oboru vzdělání Nutriční asistent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, zejména ve zdravotnických zařízeních, dále ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

Obory vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola


Diplomovaná všeobecná sestra Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních. Diplomovaná dětská sestra Absolvent oboru samostatně, na základě vlastního rozhodnutí a v souladu s diagnózou lékaře, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči o děti, přímou ošetřovatelskou péči orientovanou na individuální potřeby a podněty dítěte a rodiny. Uplatní se ve všech zařízeních pečujících o psychosomatické potřeby dítěte. Podílí se na poradenské činnosti a prevenci v péči o dítě.
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz