O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty
Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Přijímací řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Tiskopisy
Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra Přijímací řízení Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Výsledky 1.kola přijímacího řízení do VOŠ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu Přijímání do zkrácené formy DVS
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb.
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+

Aktuality, novinky

Aktuality, novinky

Vyhlášení volného dne ředitelem školy – informace pro zaměstnance, žáky a studentyŘeditel školy vyhlásil na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, volný den na 29.9. 2023 pro žáky a studenty Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113 z organizačních a provozně technických důvodů. Do školy z důvodu údržby vodovodního řádu města Příbram nebude dodávána voda.   Volný den byl studentským radám školy oznámen.    Mgr. Václav Kočovský ředitel školy, v.r. Oslava 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Příbrami proběhne 5. - 7. října 2023Škola otevřena: 5. 10. 2023  9. - 16 hodin, 6. 10. 2023  9 - 15 hodin, 7. 10. 2023  9 - 13 .hodin    Oslava 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Příbrami - videaKrátký_videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=4DW0FBJkzDY  Dlouhý_film: https://www.youtube.com/watch?v=myPoQTvnFc0   Oslava 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Příbrami - fotografie 21. 9. 2023 - Účast dívek a chlapců SZŠ a VOŠZ Příbram na Středočeském atletickém poháru na Gymnáziu Příbram. Děvčata se umístila na 2. místě. Blahopřejeme!!! Exkurze 4.MZ, 4.NA a 3MZ do divadla Klub mladého diváka 18. 9. 2023 naše škola se prezentovala na Veletrhu středních škol v Estrádním sále kulturního domu v Příbrami ADAPTAČNÍ KURZ žáků 1. ročníků SŠ 6. - 8. 9. 2023 - hodnocení Hodnocení adaptačního kurzu 1. ročníků SŠ Organizace školního roku 2023/2024 Dny otevřených dveří ve šk.r. 2023/2024 Út 5. 12.2023 - Den pro zdravý životní styl (9.-16.hod.)         ​Po 1. 2.2024 - Den zdravotnické školy (14.-17.hod.)  Výsledky 2. kola přijímacího řízení do VOŠ   Omlouvání absence - návod pro rodiče žákůhttps://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_omluvenky.htm Letní škola chemie22. 8. 2023 - Letní škola chemie v Praze v NTK VŠCHT. Zúčastňují se jí, jak učitelé chemie naší školy, tak jejich žáci, kteří se o chemii zajímají. Laboratoř - žáci měří hustotu kapalného paliva. Laboratoře, kde se na VŠCHT zkoumá příprava alternativního paliva z plastů. Laboratoře, kde se pěstují lidské buňky. Laboratoře, kde se řeší doplňky stravy na funkci jater. 29.5. do 2.6.2023 - sportovní kurzhttps://youtu.be/ZlozyX8W9zI?si=2UzNWwaL-kWQQTSo Učebnice pro školní rok 2023/24                Burza učebnic - 14. 9. 2023 od 8.00 hod. do 11.30 hod. v učebně č. 1                 Odkaz na seznam učebnic po oborech a třídách: https://szs.pb.cz/stredni-skola/ucebnice/ 27. 6. 2023 - Beach volejbalový turnaj 3. MZ + 3. NA a 3.ZL Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do Vyšší odborné školy pro školní rok 2023/2024Příbram dne    22. 6. 2023 Číslo jednací: 1655/2023/SZJPB     Vyhlášení  2. kola  přijímacího řízení do Vyšší odborné školy  pro školní rok 2023/2024   Vyšší odborná škola zdravotnická,  jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Střední  zdravotnická  škola a Vyšší  odborná škola  zdravotnická,  Příbram I, Jiráskovy sady 113, vyhlašuje  svým  ředitelem dne 22.6. 2023 otevření  2. kola přijímacího řízení do těchto oborů vzdělávání:   53 – 41 – N/1.   Diplomovaná všeobecná sestra 53 – 41 – N/5.   Diplomovaná dětská sestra   2. kolo přijímacího řízení pro citované obory vzdělání proběhne v budově školy:                  29. 8. 2023 od 9 hod.                31. 8. 2023 od 9 hod.  (náhradní termín)    Další termíny přijímacího řízení pro výše jmenované obory lze dohodnout individuálně.   Kritéria pro přijetí jsou neměnná,  zůstávají stejná jako v 1. kole přijímacího řízení ( viz. portál  školy – www.szs.pb.cz ). Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.     Ředitel školy sděluje, že uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení ke studiu nejpozději do 31. října 2023.   Na přihlášce ke studiu je povinné vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.     Přihlášky ke studiu lze podávat prostřednictvím sekretariátu školy do 22. srpna 2023.                 Mgr. Václav Kočovský, v.r. ředitel školy Výsledky 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 23.6.2023 - exkurze 3.MZ + 3.NA do Památníku Karla Čapka ve Strži 14. 6. 2023 - Školní kolo první pomoci Přihlašování k maturitní zkoušce - podzimní termín 2022/23Pokud se rozhodnete konat opravnou maturitní zkoušku v podzimním termínu 2022/2023 (4. – 8. 9. 2023 konání didaktických testů SČ MZ ve spádových školách, ústní zkouška 18. - 22. 9. 2023), je potřeba nejpozději do 30. 6. 2023 odeslat vyplněnou a podepsanou přihlášku, viz příloha, elektronicky nebo osobně či poštou doručit na sekretariát školy. Ředitel školy nejpozději k tomuto datu ukončí přihlašování. 13. 6. 2023 exkurze 3. ZL do Památníku Karla ČapkaV úterý 13. 6. 2023 navštívila třída 3. ZL za krásného slunného počasí genius loci_Památník Karla Čapka. Ranní setkání 3.ZL u Strže: Třída 3.ZL na oblíbeném místě Karla Čapka:Na schodišti, které budoval vlastnoručně i Karel Čapek: Na schodišti, které budoval vlastnoručně i Karel Čapek: Pracovní nasazení studentů 3. ZL nad tvorbou Karla Čapka:Spolupráce badatelů ze 3. ZL nad dílem Karla Čapka: Spolupráce badatelů ze 3. ZL nad dílem Karla Čapka: U tvorby pracovních listů k dílu Karla Čapka v podání badatelů ze 3.ZL: 13.06.23 návštěva 1. PSB Neviditelné výstavy v PrazeDne 13.06.23 jsme společně s žáky 1. PSB navštívili Neviditelnou výstavu v Praze. Měli jsme možnost zažít reálný svět nevidomých lidí, kteří nás výstavou nejen provedli, ale trpělivě odpovídali na naše dotazy a vysvětlovali kdy a jak nevidomému pomoci. Spojili jsme příjemné s užitečným a myslím, že jsme si to všichni hezky užili.  Vyučující odborných předmětů Bc. Dagmar Vršecká  Červen 2023 - výuka plavání 1. - 2. roč. v TĚV na SZŠ a VOŠZ Příbram Předání diplomů a vysvědčení o absolutoriu ​7.6. ( 2. PSA ) a 8.6. (2. PSB ) byla realizována třídní kola soutěže v poskytování první pomoci7.6. ( 2. PSA ) a 8.6. (2. PSB ) byla realizována třídní kola soutěže v poskytování první pomoci. Všichni účastníci nadšeně přistoupili k řešení připravených modelových situací. Děkujeme za pomoc žákům 3.ZL( figurantům - Anička K., Vašek, Lucie a hodnotitelům - Eliška a Štěpán). Dvě vítězná družstva z každé třídy postupují do školního kola (14.6.2023).   Předání maturitních vysvědčení 4. ročníků SZŠ Příbram25. 5. 2023 - 4. Zdravotnické lyceum 25. 5. 2023 - 4. Praktická sestra B 1. 6. 2023 - 4. Praktická sestra A a  4. Nutriční asistent 8. 6. 2023 - 4. Masér ve zdravotnictví Momentky z předávání maturitních vysvědčení 4.MZ 5. 6. 2023 - Absolutorium 3. DDS 29. 5. -2. 6. 2023 - SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮSPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮ 29. 5. -2. 6. 2023 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 1. 6. 2023 Společné darování krve žákyň 3. PSA a vyučujících SZŠ Příbram 1. 6. 2023 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení tříd 4. PSA a 4. NA SZŠ a VOŠZ PříbramOdkaz na video Televize Fonka: https://youtu.be/J5d9Z4mFE3o   31. 5. 2023 - Exkurze 1ZL, 3ZL, 3PSB SZŠ a VOŠZ Příbram do Památníku Antonína DvořákaTřída 1ZL v náruči Rusalčina jezírka: Rusalčino jezírko učarovalo i třídě 3PSB: 25. 5. 2023 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Odkaz na video Televize Fonka Příbram: https://youtu.be/Acaw7Y0hv94   2. kolo přijímacího řízení do SŠ nebude 9. 5. 2023 - Exkurze 3. PSB SZŠ a VOŠZ Příbram do Strže u DobříšeVeranda Karla Čapka na schodech i za sklem 3PSB Strž_tajná přání studentek 3PSB:   Výsledky přijímacího řízení do SŠhttps://szs.pb.cz/stredni-skola/prijimaci-rizeni-do-ss/prijimaci-rizeni/ ​15. 5. 2023 - 3. PSA a OS ČČK v Příbrami na oblastním kole soutěže Mladých zdravotníků15. 5. 2023 spolupráce třídy 3. PSA a OS ČČK v Příbrami v rámci oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků  3. 5. 2023 - Exkurze 1. ZL a 2. PSB SZŠ a VOŠZ Příbram v Okresním archivu Příbram Okresní archiv: Náhled do berní knihy Pb: Ukázka zakládající listiny Pb a jiných: Náhled do dobových dokumentů_třídní výkazy SZŠ: 3.5.2023 Exkurze 2. MZ a 3.MZ v lázních Vráž u Písku. 3.5.2023 navštívili žáci třídy 2. MZ a 3. MZ lázně Vráž u Písku, kde se seznámili se specifiky lázeňské péče.  ​3.5.2023 Exkurze 1.PSB v Domově pro seniory a Domově pro klienty se zvláštním režimem3.5.2023 navštívila třída 1.PSB v rámci výuky ošetřovatelství, Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytovatele sociálních služeb. Viděli jsme jak Domov pro seniory, tak Domov pro klienty se zvláštním režimem. Bc. Dagmar Vršecká   3. 5. 2023 - exkurze 3.ZL na oddělení nukleární medicíny 28. 4. 2023 - Poslední zvonění na SZŠ PříbramNadešel čas, kdy nás opouštějí třídy, které máme rádi, a předávají pomyslné žezlo mladším ... 16. ročníku Celostátní soutěže " První pomoc v Přírodě" PP Lhotka 2023Ve dnech 25. - 26.4.2023 se zástupci žáků naší školy, třídy 3.ZL (Vašek Novotný, Štěpán Liška, Anna Kudová, Lucka Zemanová), zúčastnili 16. ročníku Celostátní soutěže " První pomoc v Přírodě" PP Lhotka 2023.  Jako jejich pedagogický doprovod, bych Vám ráda popsala každý detail profesionálně připravených stanovišť a úžasné práce našeho týmu. Mám-li vše shrnout, viděla jsem skvělou týmovou práci, s téměř profesionálními výkony. Ráda bych jim tímto způsobem znovu poděkovala. Jsem na ně pyšná. Dáša Vršecká 27.4. Volejbal dívky Tak už to zase začalo.... (snímek z ústních maturitních zkoušek třídy 4.PSB) 25.4. Volejbal chlapci SZŠ a VOŠZ Příbram přijme pracovnici na úklidStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 přijme pracovnici na úklid (směna od 05:00 do 13:30 hodin) s nástupem od 28.srpna 2023. Uchazečky mohou zasílat životopisy na adresu školy či na e-mail: mzdy@szs.pb.c 24.4. Fotbal chlapci Krajské kolo chemické olympiády kategorie B na VŠCHT Praha20. 4. 2023 - účast ​Lucie Zemanové a Natálie Burdové z 3.ZL SZŠ a VOŠZ Příbram v krajském kole chemické olympiády kategorie B na VŠCHT Praha  Krajské kolo chemické olympiády kategorie C na VŠCHT Praha19. 4. 2023 - účast Kláry Švehlové z 2. ZL SZŠ a VOŠZ Příbram v krajském kole chemické olympiády kategorie C na VŠCHT Praha  29.3.2023 - 1. a 3. místo děvčat v turnaji ve stolním tenise SŠ29.3.2023 - turnaj  ve stolním tenis SŠ v Sedlčanech. Družstva děvčat obsadila 1. a 3. místo. Chlapcům se nepodařilo postoupit ze skupiny do bojů o umístění. 27. 3. 2023 - 3. místo - Konferenční finále Středoškolské futsalové ligy dívek27. 3. 2023  - 3. místo - Konferenční finále Středoškolské futsalové ligy  Složení týmu: Rysová, Křivánková, Ženíšková, Trnková, Kubová, Séglová, Puchmajerová, Ptáčková, Zelenková, Abrhámová 27. 3. 2023 Klinická mikrobiologie a parazitologie ON Příbram a. s. - exkurze třídy 3. PSA 21.3.2023 navštívili 2.PSA a 2.PSB SZŠ a VOŠZ Příbram exkurzi v rámci předmětu ošetřovatelství laboratoře mikrobiologie, biochemie a hematologie Oblastní nemocnice PříbramDne 21.3.2023 navštívili 2.PSA a 2.PSB SZŠ a VOŠZ Příbram exkurzi v rámci předmětu ošetřovatelství laboratoře mikrobiologie, biochemie a hematologie Oblastní nemocnice Příbram. Děkujeme za ochotu a vstřícnost personálu, který nás na těchto odděleních provázel a seznámil nás s činností těchto laboratoří. Jedná se o dobrou ukázku dobré a přínosné spolupráce SZŠ a VOŠ PŘÍBRAM s Oblastní nemocnicí Příbram. 26.2.-3.3.2023 - lyžařský kurz SZŠ a VOŠZ Příbram v Herlíkovicíchhttps://www.youtube.com/watch?v=8fG74Gbfsvo&t=15s 16.3. se SZŠ a VOŠZ Příbram zúčastnila okresního kola ve šplhu.16.3. se SZŠ a VOŠZ Příbram zúčastnila okresního kola ve šplhu. Chlapci se umístili na 3 místě, děvčata na 2 místě. Za jednotlivce se umístil Adam Karas na 3 místě za chlapce a Viktorie Čermáková na 3 místě za děvčata. Blahopřejeme!!! 14. 3. 2023 - žáci 3. ZL a 4. MZ zhlédli v Knihovně Jana Drdy Literárně-hudební pořad věnovaný osobnosti Charlese Bukowského1. Literáně-hudební pořad věnovaný osobnosti Charlese Bukowského zhlédli studenti 3. ZL a 4. MZ v Knihovně Jana Drdy v úterý 14. 3. 2023. Pořadem provázela Monika Kulhánková, verše zhudebnil a zahrál Jiří Hejnic.  2. Bubliny ze žvýkaček vítány, dokreslily atmosféru zhudebněných veršů Ch. Bukowského. Zvýšení ceny jídel od 1. 3. 2023 Lyžařský kurz Herlíkovice 5. 3. - 10. 3. 2023   24.2.2023 - 3. místo dívek ​ve florbalovém turnaji 21.2.2023 - účast chlapců na florbalovém turnaji ​7.2. 2023 - 1. místo dívek SZŠ a VOŠZ Příbram v divizním finále Středoškolské futsalové ligy v Sedlčanech7.2. 2023 divizní finále Středoškolské futsalové ligy v Sedlčanech 1. místo a postup vybojovala děvčata naší školy ve složení Rysová, Křivánková, Séglová, Šmatláková, Plíhalová, Flohsová, Zápotočná, Abrhámová Blahopřejeme!!!   6. 2. 2023 - bruslení na SZŠ a VOŠZ Příbram 3. 2. 2023 - maturitní ples třídy 4. ZL SZŠ a VOŠZ Příbram   2. 2. 2023 - exkurze třídy 4.PSA na očním odd.Exkurze třídy 4.PSA na očním odd.  30. 1. 2023 - Den otevřených dveří   30. 1. 2023 - Den otevřených dveří30. 1. 2023 Den otevřených dveří, prezentace oboru PS: 27. 1. 2023 - maturitní ples třídy 4. MZ   23. 1. 2023 - Exkurze 4. PSB na očním odd. ON Příbram.Žáci 4. PSB navštívili v rámci předmětu Ošetřovatelství oční odd. ON Příbram.   24. 1. 2023 - 4. místo na středoškolském turnaji v házené dívek SŠ.24.1.2023 - 4. místo na turnaji SŠ v házené dívek SZŠ a VOŠZ Příbram. Gratulujeme! 23.1.2023 - 7. místo na středoškolském turnaji v házené chlapců SŠ.23.1.2023 - 7. místo na turnaji SŠ v házené chlapců SZŠ a VOŠZ Příbram. Gratulujeme! 13. 1. 2023 - maturitní ples tříd 4.PSA a 4.NAVideo z plesu: https://www.youtube.com/watch?v=7WZk_cS2d8Y 6.12.2022 - video Den pro zdravý životní styl a prezentace SZŠ a VOŠZ Příbramhttps://www.youtube.com/watch?v=o4vdX0dnxmE Rozpis obědů po třídách 21. 12. 2022 - Vánoční zpívání ve škole 20. 12. 2022 - ​Vánoční volejbalový turnaj SZŠ Příbram Adventní setkání žáků SZŠ Příbram v Knihovně Jana Drdy 9. 12. 2022 - skončily tradiční zimní Srdíčkové dny na SZŠ a VOŠZ PříbramSrdíčkové dny  2022      Tradiční zimní Srdíčkové dny začaly v tomto roce v pondělí 5. prosince a skončily v pátek 9.12. 2022. Tuto tradiční sbírku pořádá o.p.s. Život dětem na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi již od roku 2000.      I tentokrát dobrovolníci, žáci druhého ročníku oboru Praktická sestra (2.PSA a 2.PSB), vyrazili do ulic, aby kolemjdoucím nabídli sbírkové předměty, srdíčka s logem sluníčka, magnetické kolíčky v různých barvách, přívěsky  nebo velmi oblíbené hlavolamy.      Výtěžek zimních Srdíčkových dnů pomůže nemocným dětem, které se bez pomoci laskavých lidí neobejdou. Tváří těchto zimních Srdíčkových dnů je malá, krásná Lucinka, která trpí spinální svalovou atrofií. Srdíčkové dny pomohou nejen Lucince, ale také dalším vážně nemocným dětem v celé naší republice.       Všem, kteří se Srdíčkového dne zúčastnili, patří velké poděkování. Věřte, že Vaše pomoc těm nejpotřebnějším, kteří za svůj osud skutečně nemohou, je nesmírně důležitá.                                                                                                  Mgr. Věra Severová                                                                                                koordinátorka charitativních akcí     ​8. 12. 2022 - exkurze žáků SZŠ Příbram na Ortopedické ambulanci a Chirurgickém oddělení ON Příbram8.12.2022 proběhla exkurze na sádrovnu Ortopedické ambulance a Chirurgickém oddělení ON Příbram, a.s.. Na sádrovně se žáci mohli podívat a vyzkoušet techniku fixačního obvazu. Na Chirurgickém oddělení viděli ošetřovací jednotku včetně převazovny a převazového vozíku 6. 12. 2022 - Poskytování první pomoci, obor PS - Den pro zdravý životní styl  Poskytování první pomoci, obor PS - Den pro zdravý životní styl  6.12.2022   6. 12. 2022 - Den otevřených dveří - prezentování učebny ošetřovatelství 6. 12. 2022 - Den otevřených dveří - Literární kavárna ve vánoční atmosféře   6. 12. 2022 - Ukázka z chemické laboratoře na Dni otevřených dveří 5. 12. 22 Okresní kolo turnaje Subterra Cup ve florbale chlapci - 3. místo 1. 12. 2022 Okresní kolo turnaje v basketbalu chlapci - 7. místo 30. 11. 22 - 2. místo dívek v okresním kole v basketbalu30. 11. 22 - 2. místo  dívek SŠ SZŠ a VOŠZ Příbram v okresním kole v basketbalu 28. 11. 22 - 2. místo dívek v okresním kole turnaje Subterra cup ve florbalu28. 11. 22 - 2. místo dívek SŠ SZŠ a VOŠZ Příbram v okresním kole turnaje Subterra cup ve florbalu Noví hrdinové mezi námi...Společné darování krve žáků 3. PSA, 4. ZL a vyučujících. V rámci projektu ON Příbram a. s. "Hrdina je v každém z nás"...více na www.budsuperhrdina.cz   7.11. 2022 - 3. místo v prvním kole Středoškolské futsalové ligy chlapců7.11. 2022 v prvním kole Středoškolské futsalové ligy nedosáhli naši chlapci na postup a obsadili 3. místo.  ​26. 9. 2022 - 3. misto děvčat v Okresním kole Středoškolských her v přespolním běhu26.9.2022 - Okresní kolo Středoškolských her v přespolním běhu. Děvčata 3.misto ve složení Poláčková, Reidingerová, Zelenková, Pavlišenová, Kociánová, Henyšová. Chlapci 6.misto ve složení Hýsek, Rybák, Pechar, Galek, Píta. Gratulujeme!  ​22. 9. 2022 - Atletický pohár středních škol22. 9. 2022 - Atletický pohár středních škol. Dívky obsadily krásné bronzové místo, chlapci i přes velkou snahu na medaili nedosáhli. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy!  Adaptační kurz 1. ročníků SŠStřelské Hoštice 12. - 14. 9. 2022 - video Papua-Nová Guinea a Černobyl22. 9. 2022 – promítání cestopisů Papua-Nová Guinea a Černobyl pro žáky SZŠ Příbram Veletrh středních škol19. 9. 2021 PŘÍBRAM – SZŠ Příbram na Veletrhu středních škol. Akce byla určena pro žáky osmých a devátých tříd základní školy, ale také pro jejich rodiče a pedagogy. 19. 9. 2022 - Přes bariéry s policií19. 9. 2022 - SZŠ Příbram se zapojila do projektu Přes bariéry s policií. Cílem a hlavní myšlenkou bylo motivovat žáky 4. ročníků střední školy ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomoci handicapovaným lidem. Děkujeme všem zúčastněným. 30.5. - 4.6.2022 - Sportovně turistický kurzhttps://youtu.be/gqFo38q9PLw Přijímání do zkrácené formy studia ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra Výzva k podání cenových nabídek
2007 ....... 2022 ....... 2023 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz