O škole Střední škola Vyšší odborná škola Rozvrh hodin ŠPP Domov mládeže Jídelna Maturita 2024 Projekty Tváře naší školy I Tváře naší školy II
Přijímací řízení do SŠ Přijímací řízení Kritéria přijímacího řízení do SŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory SŠ Praktická sestra Zdravotnické lyceum Masér ve zdravotnictví Nutriční asistent Učebnice ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy
Přijímací řízení Přijímací řízení do VOŠ pro šk. r. 2024/2025 Kritéria přijímacího řízení do VOŠ Zdravotní omezení stanovených pro obory vzdělání Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání Dny otevřených dveří Obory VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaná dětská sestra ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 Tiskopisy a dokumenty pro žáky Okruhy k absolutoriu
Suplování Stálý rozvrh jednotlivých tříd školy
Domov mládeže, ubytování Přihlášky, dokumenty
O jídelně, dokumenty Objednávka jídla Jídelníček
Hodnotící kritéria profilové části MZ Podrobný rozpis termínů závěru studia Předměty profilové části MZ Tematické okruhy k ústní maturitní zkoušce Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka Školský zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 177/2009 Sb. Opatření obecné povahy
Projekty školy Národní plán obnovy IKAP II Erasmus+
Asklépios Hygeia Meditrine Panakeia Iasó Podaleirios Telesforos Aglaia Avicenna - Ibn Síná Klaudios Galénos sv. Anežka Česká sv. Zdislava z Lemberka Pierre-François Percy Dominique Jean Larrey Florence Nightingalová Jaromír Mundy Henry Dunant
Matyáš Žďárský Jan Janský Margaret Sanger PhDr. Alice Masarykova Helen Fairchild Virginia Henderson Hildegard Peplau prim. MUDr. František Kadeřábek prof. Otto Wichterle Doc. MUDr. Přemysl Doberský, DrSc. RNDr. Petr Fořt, CSc. František Kuchař prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph. D. prim. MUDr. Čestmír Kalík prim. MUDr. Michal Bodnár prim. MUDr. Václav Trnka

Aktuality, novinky

Aktuality, novinky

17. 7. 2024 - ... a zase ta Tereza!17. 7.  2024 - ... a zase ta Tereza! Naše bývalá absolventka oboru vzdělání Zdravotnické Lyceum opět  "září zlatem". Po vítězství v atletickém sedmiboji FTVS (atletiku Tereza nikdy nedělala, přesto porazila několik atletek specialistek), zvítězila na Evropských univerzitních hrách v Maďarsku v její královské disciplíně judu.  Blahopřejeme a rádi se "naší" Terezou chlubíme.   27. 6. 2024 - filmový den na SZŠ Příbram 24. 6. 2024 - třídní výlet třídy 1.MZ na Novém rybníku 20. - 21. 6. 2024 - výlet 3.ZL - Popelíky, rozhledna Milada, koupání... 20. 6. 24 - Brýle na virtuální realitu ve škole Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do Vyšší odborné školy pro školní rok 2024/2025Příbram dne    21. 6. 2024 Číslo jednací: 973/2024/SZJPB     Vyhlášení  2. kola  přijímacího řízení do Vyšší odborné školy  pro školní rok 2024/2025   Vyšší odborná škola zdravotnická,  jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Střední  zdravotnická  škola a Vyšší  odborná škola  zdravotnická,  Příbram I, Jiráskovy sady 113, vyhlašuje  svým  ředitelem dne 21.6. 2024 otevření  2. kola přijímacího řízení do těchto oborů vzdělávání:   53 – 41 – N/1.   Diplomovaná všeobecná sestra 53 – 41 – N/5.   Diplomovaná dětská sestra   2. kolo přijímacího řízení pro citované obory vzdělání proběhne v budově školy:                  27. 8. 2024 od 9 hod.                28. 8. 2024 od 9 hod.  (náhradní termín)    Další termíny přijímacího řízení pro výše jmenované obory lze dohodnout individuálně.   Kritéria pro přijetí jsou neměnná,  zůstávají stejná jako v 1. kole přijímacího řízení ( viz. portál  školy – www.szs.pb.cz ). Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.     Ředitel školy sděluje, že uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení ke studiu nejpozději do 31. října 2023.   Na přihlášce ke studiu je povinné vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.     Přihlášky ke studiu lze podávat prostřednictvím sekretariátu školy do 21. srpna 2024. Mgr. Václav Kočovský, v.r. ředitel školy Výsledky 1. kola přijímacího řízení do VOŠ   19.6.2024 - exkurze žáků 2. PSB na stanici HZS PříbramDne19.6.2024 byli žáci 2. PSB v rámci první pomoci na exkurzi na stanici HZS Příbram. Žáci se dozvěděli jak stanice funguje, viděli zásahovou a vyprošťovací techniku a měli možnost si osobně vyzkoušet polygon - klecový trenažér pro HZS, který si většina žáků opravdu užila. Tímto děkuji HZS Příbram za velice zajímavou, přínosnou a aktivní exkurzi. Vyučující odborných předmětů, Mgr. Dagmar Vršecká. Návštěva 3. ZL v Goethe InstitutuGoethe Institut, Franz Kafka a procházka Prahou     V rámci německého jazyka navštívili žáci 3. ZL Goethe Institut, kde zhlédli film "Jak Hitler ukradl růžového králíčka" - příběh dívky Anny z německého Berlína, jejíž židovská rodina několikrát hledala nový domov kvůli sílící Hitlerově moci.      U příležitosti 100. výročí úmrtí Franze Kafky se v téže budově konala výstava fotografií Kafkovy rodiny. Tato výstava konfrontuje fotografie s citáty Kafky a jeho příbuzných a ukazuje, že soudržnost Kafkovy rodiny byla silnější, než by se z některých autorových výroků mohlo zdát.     Výlet pokračoval tramvají až do stanice Pražský hrad. Studenti navštívili Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří a nakonec velmi malebnou Zlatou uličku. Někteří si na nádvoří Hradu počkali na pozdrav pana prezidenta a jiní potkali Pavla Haberu.      Společně jsme se pokochali vyhlídkou na stověžaté město a Nerudovou ulicí jsme poté sestoupili až k Malostranskému trhu, místu, kde se linuly a mísily nejrůznější vůně specialit od farmářských prodejců.       Plni dojmů a příjemně unaveni jsme se vydali tramvají směrem na Smíchov a pak už cestou k domovu. Matičko Praho, brzy opět na shledanou! Mgr. Martina Srchová - vyučující německého jazyka 18.6.2024 - exkurze 2.PSB na oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie ONP Příbram, a.s..Dne 18.6.2024 se žáci 2. PSB zúčastnili exkurze na oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie ONP, a.s.. Žákům se věnoval primář oddělení MUDr. Filip Prusík, kterému touto cestou děkuji za velice zajímavou a přínosnou exkurzi.  Vyučující odborných předmětů, Mgr. Dagmar Vršecká. Odborná praxe žáků 3. MZ Modelování různých zranění při výuce Ošetřovatelství 2.PSB - slabší povahy to raději neotvírejte!!!V rámci první pomoci se žáci 2. PSB po celý školní rok učili, jak ošetřit různé druhy poranění. Při posledních hodinách měli možnost si zranění vymodelovat dle vlastní fantazie. Sami posuďte, jak se jim to povedlo. Vyučující odborných předmětů. Mgr. Dagmar Vršecká    11.6.2024 - Školní kolo soutěže 1. pomoci pro druhé ročníky SŠ 10. 6. 2024 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení třídy 4. MZ a 4. NA 10. 6. 2024 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení třídy 4. PSA 10. 6. 2024 - Slavnostní předání diplomů a vysvědčení o absolutoriu 3.DVS 7. 6. 2024 - Exkurze 3. ZL na Strži Karla Čapka 7. 6. 2024 - Den bezpečné Příbrami, areál Nového Rybníka Příbram. Spolupráce OS ČČK a žákyň 3. PSA SZŠ Příbram 3. 6. 2024 - Slavnostní předání maturitních vysvědčení třídy 4. ZL 1. 6. 2024 - Setkání absolventek oboru dětská sestra po 40 letech 27. - 31. 5. 2024 - Ústní maturitní zkoušky třídy 4. PSA   29. 5. 2024 - Slavnostní vyřazení absolventů 4. PSB 27. 5. -31. 5. 2024 - žáci 2. ročníků se zúčastnili sportovního kurzu v Nové Peci 9. – 11. 9. 2024 - Adaptační kurz žáků budoucích 1. ročníků SŠUčebnice pro šk.r. 2024/2025 (pb.cz) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do SŠ2. kolo přijímacího řízení  do SŠ z důvodu naplněnosti oborů nevyhlašujeme.   15. 5. 2024 - třídní kolo soutěže v laické první pomoci druhých ročníků oboru vzdělání Praktická sestra SZŠ a VOŠZ PříbramDne 15.5.24 proběhlo u druhých ročníků oboru PS třídní kolo soutěže v laické první pomoci. Žáci k soutěži přistoupili velice zodpovědně a věříme, že si soutěž nejen užili, ale že pro ně byla i přínosem a zkušenosti následně využijí ve školním kole, které se bude konat dne 11.6.24.  Vyučující první pomoci Mgr. Alena Šedivá a Mgr. Dagmar Vršecká 14. 5. 2024 - exkurze třídy 3.PSB v soukromém zdravotnickém zařízení pro seniory se zvláštním dohledem FÉNIX Horoměřice14.5. 2024 třída 3.PSB absolvovala exkurzi v soukromém zdravotnickém zařízení pro seniory se zvláštním dohledem FÉNIX Horoměřice. Byla to velice zajimavá návštěva v prostředí, které je domovem pro lidi s duševní nemocí. Vidět jiný v tomto případě komunitní způsob ošetřovatelské péče. Mgr. Jiří Vacek - odborný učitel ​7. 5. 2024 - žáci 2.PSB se zúčastnili semináře s názvem "Nevidomí mezi námi"7. 5. 2024 se žáci 2.PSB zúčastnili semináře s názvem "Nevidomí mezi námi", který byl zaštítěn Nadačním fondem Mathilda. Manželé Miklášovi přiblížili žákům život se zrakovým postižením a práci s vodícím psem.. Mgr. Dagmar Vršecká - učitelka odborných předmětů 7. 5. 2024 - Oblastní kolo soutěže Mladých zdravotníků OS ČČK v PříbramiSpolupráce žáků třídy 3. PSA a Františka Píty z 3. PSB se spolkem ČČK v Příbrami na každoroční soutěži Mladých zdravotníků v poskytování první pomoci. Tentokrát se akce konala v areálu Nového rybníka a žáci se podíleli na přípravě soutěže, na jednotlivých stanovištích byli v roli hodnotitelů a modelů zraněných. Skvěle reprezentovali svůj obor i školu. Mgr. J. Soukupová - učitelka odborných 24. 4. 2024 - laboratorní práce ze somatologie 1.ZL Žáci 1.ZL měli možnost v rámci praktického cvičení ze somatologie zkoumat vepřové srdce. Mgr. Hana Sentenská - odborná učitelka   23 - 24. 4. 2024 - 2. místo v celostátní soutěži zdravotnických škol v poskytování první pomoci ve Lhotce u MělníkaTým ve složení František Píta (kapitán), Eva Brožová, Adéla Drážďanská, Karolina Drábková žáci oboru Praktická sestra se umístili v celostátní soutěži zdravotnických škol v poskytování první pomoci ve Lhotce u Mělníka na krásném druhém místě. Gratuluji a děkuji. Učitelka odborných předmětů Mgr.Dagmar Maršálková 17. -18. 4. 2024 - účast třídy 3. PSA v jarních Srdíčkových dnech - děkujeme 17.4. 24 - exkurze žáků 2. ročníků oboru praktická sestra u záchranné služby PříbramDne 17.4.24 se žáci 2. ročníků oboru praktická sestra zúčastnili, v rámci výuky první pomoci, exkurze u záchranné služby Příbram. Díky ochotným záchranářům si mohli prohlédnout sanitu i osobní vůz RV. Některé pomůcky si mohli vyzkoušet sami na sobě, měli možnost potěžkat si základní kufr a monitor, který záchranář s sebou nosí při poskytování první pomoci. Chtěla bych tímto poděkovat záchranářům za to, že se nám věnovali a pevně věřím, že i přes ne úplně ideální počasí se i žákům exkurze líbila.  Vyučující odbornýc​h předmětů Mgr. Dagmar Vršecká. 30. 9. do 5. 10. 2023 - zájezd do Angliehttps://www.youtube.com/watch?v=8lxuA4LrDl4 4. 4. 2024 - vítězství děvčat ve florbalovém turnaji a postup do krajského kola. 22. 3. 2024 - ​MATEMATICKÝ KLOKANMATEMATICKÝ KLOKAN Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická individuální soutěž pro žáky základních a středních škol, která se uskutečňuje řešením testu s uzavřenými otázkami. Cílem soutěže je popularizovat matematiku, vzbuzovat u žáků zájem o matematiku, vyhledávat matematicky nadané žáky a přispívat k rozvoji jejich nadání. Matematický klokan je jednotný pro celé území ČR a koná se každoročně. Soutěž probíhá zpravidla na republikové, krajské, okresní, případně školní a třídní úrovni v tentýž den. Účast v soutěži je dobrovolná a není spojena s žádnými finančními nároky na účastníka. Soutěž je organizována v následujících kategoriích: a) v kategorii Student – určené pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol, 7. a 8. ročníků osmiletých gymnázií a 5. a 6. ročníků šestiletých gymnázií, b) v kategorii Junior – určené pro žáky 1. a 2. ročníků středních škol, 5. a 6. ročníků osmiletých gymnázií a 3. a 4. ročníků šestiletých gymnázií, c) v kategorii Kadet – určené pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií, d) v kategorii Benjamín – určené pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií, e) v kategorii Klokánek – určené pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol, f) v kategorii Cvrček – určené pro žáky 2. a 3. ročníků základních škol. Zástupci většiny našich tříd se zúčastnili dne 22. 3. 2024 školního kola matematické soutěže kategorii Junior a Student. Jmenovitě vyzdvihuji žáky 1. ročníku zdravotnického lycea, Sentenského Josefa a Čásara Lukáše, kteří v soutěži získali shodný počet 60 bodů, což bylo nejvyšší hodnocení, a to dokonce v obou kategoriích. Sice to nestačilo k postupu do dalšího kola, ale i tak jsou to moc pěkné výsledky. Mgr Lenka  Leitnerová VIDEOKLIP 4. PS A Maturitní ples SZŠ Příbram, maturantky 2024https://youtube.com/…JRh Přijímací řízení do SŠ pro školní rok 2024/2025Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2024/2025 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia: 53-41-M/03 Praktická sestra (60 míst) 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum (25 míst) 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví (20 míst) JPZ: 1. termín 12. 4. 2024 - 8. 30 hod. 2. termín 15. 4. 2024 - 8. 30 hod.  Náhradní termín JPZ pro omluvené uchazeče z  neúčasti v 1. kole přijímacího řízení: 1. termín 29. 4. 2024 - 8. 30 hod. 2. termín 30. 4. 2024 - 8. 30 hod.  15. 5. 2024 zveřejnění výsledků přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT.  Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT.  Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT.  V případě rovnosti bodů o pořadí bude rozhodovat hodnocení ze základní školy: 8. ročník - 1. pol.  (0 – 0,1 bodu) 8. ročník - 2. pol. (0 – 0,1 bodu) 9. ročník - 1. pol. (0 – 0,2 bodu) umístění na 1. - 3. místě v okr. nebo kraj. kole olympiády z BIO, CHE, ČJL, MAT (0 – 0,2 bodu) Ø 8. - 9. roč. BIO (0 – 0,1 bodu) Ø 8. - 9. roč. CHE (0 – 0,1 bodu) Ø 8. - 9. roč. ČJL (0 –  0,1 bodu) Ø 8. - 9. roč. MAT (0 – 0,1 bodu) (maximum 1 bod) viz. Kritéria přijímacího řízení Mgr. Václav Kočovský, v.r. ředitel školy 27. 3. 2024 exkurze žáků 3. PSA na oddělení paliativní péče v Nemocnici PříbramDne 27. března 2024 navštívili žáci 3. PSA oddělení paliativní péče v Nemocnici Příbram. Exkurze byla zaměřena na seznámení s konceptem paliativní péče a s principy péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Žáci si uvědomili, že kromě odborných znalostí z ošetřovatelství je v paliativní péči důležitá také psychologie, komunikace, empatie a respekt k pacientovi a jeho rodině. V praxi si ověřili důležitost mezipředmětových vztahů. Děkujeme vrchní sestře Mgr. L. Férové za předání cenných informací, zkušeností a za představení pracoviště. ​19. 3. 2024 - návštěva žáků 3.PSA na dialyzačním středisku Fresenius Medical Care19. 3. 2024 navštívili žáci 3.PSA obor PS dialyzační středisko Fresenius Medical Care. Děkujeme Mgr. Lomozové a celému týmu za přednášku, seznámení s pracovištěm, přístrojovým vybavením a se specifiky péče o dialyzované klienty. Cílem výuky v předmětu OSE je propojovat získané teoretické znalosti s cílenou návštěvou zařízení, kde žáci vidí příklad " dobré praxe", což se nám formou exkurzí daří. učitelka odborných předmětů - Mgr. Dagmar Maršálková   18. 3. 2024 - návštěva Radka Daníčka, specialisty na gastronomii ze společnosti Nestlé v oboru vzdělání naší školy Nutriční asistentV pondělí 18.3. 2024 navštívil žáky oboru nutriční asistent pan Radek Daníček, specialista na gastronomii ze společnosti Nestlé. Žákům povídal o moderních kulinářských technologiích a nových trendech v gastronomii a společně se žáky pak připravil menu o třech chodech. Servírovala se: 1. Vepřová panenka sous-vide. Omáčka z pečených paprik 2. Plněný fossette vejcem Benedikt s holandskou omáčkou 3. Hráškový hummus. Falafel z červené řepy. Pro žáky to byla zajímavá zkušenost a přínosná akce. Mgr. Blanka Češková - vedoucí oboru   13. 3. 2024 - návštěva divadelního představení Chvála bláznovství. Akce byla v rámci Klubu mladého diváka   13. 3. 2024 - ​exkurze 4.PSB na očním oddělení O.N. PříbramŽáci 4.PSB se dne 13.3.2024 zúčastnili exkurze na očním oddělení O.N. Příbram. Žáci si mohli sami na sobě vyzkoušet i oční vyšetření (měření zraku, měření nitroočního tlaku). Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná. Mgr. Martina Šlapáková - učitelka odborných předmětů 12. 3. 2024 - na naší škole proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie C. 29. 2. 2024 - Exkurze 2.PSB na INT II ON PříbramDne 29.2.2024 si žáci 2. PSB v rámci výuky ošetřovatelství na INT II ON Příbram vyzkoušeli manipulaci s O2 láhvemi a redukčním ventilem, centrálním O2 a průtokoměrem. Dále se seznámili s použitím O2 brýlí, masek a podáváním inhalací. 27. 2. 2024 - Zázrak z Herlíkovic, aneb lyžařský zájezd SZŠ a VOŠZ Příbram 22. 2. 2024 - návštěva studentů 1.DSS v biochemické laboratoři v nemocni PříbramStudentky 1. ročníku studijního oboru DDS v rámci KLP navštívily dne 22. 2.2024 v naší nemocnici biochemickou laboratoř, kde absolvovaly prohlídku s odborným výkladem p. primářky MUDr. M Kopecké, která jim domluvila i návštěvu odběrového centra této laboratoře. Zde bylo studentkám, vedoucí laborantkou, po seznámení s jejich činností a zásadami BOZP, dobrovolně umožněno odebrat si vzorek kapilární i žilní krve a následně její odeslání k vyšetření.    ​9. 1. 2024 - interaktivní výukový seminář žáků 2. PSB s možností stát se na 4 hodiny seniorem9.ledna 2024 měli žáci 2. PSB možnost, díky interaktivnímu výukovému semináři, stát se na 4 hodiny seniorem. Speciálně připravené pomůcky jim umožnily na vlastní kůži zažít různé fyzické i psychické výzvy, kterým čelí starší lidé. Žáci se setkali se simulací očních a sluchových vad, pohybovými omezeními, zvýšenou tíhou končetin, nestabilitou při chůzi, třesem rukou a stavem po cévních mozkových příhodách. Cílem tohoto semináře bylo poskytnout žákům hlubší porozumění a empatii k výzvám, se kterými se starší lidé běžně potýkají. Věřím, že díky tomuto zážitku budou žáci schopni lépe chápat a vcítit se do potřeb starších pacientů. Vyučující odborných předmětů - Mgr.Dagmar Vršecká. 6. 2. 2024 - návštěva 1. PSA na dětském odd. a odd. akutního příjmu pacientů ONP, a.s.Dne 6. 2. 2024 jsme společně s žáky 1. PSA navštívili dětské odd. a odd. akutního příjmu pacientů ONP, a.s. V rámci předmětu ošetřovatelství si tak žáci mohli propojit již nabyté teoretické znalosti s praktickou ukázkou obohacenou výkladem vedoucích sester jednotlivých oddělení. Díky této exkurzi žáci nahlédli pod roušku péče o pacienty s velmi závažným zdravotním stavem a zároveň si mohli porovnat péči o malé pacienty v nově zrekonstruovaných prostorech dětského oddělení. Cílem návštěvy ONP, a.s. bylo žákům nejen zpestřit výuku oboru ošetřovatelství, ale také jim ukázat rozmanitost a záslužnost oboru praktické sestry, který si zvolili. Vyučující odborných předmětů. Dagmar Čerňanská 14. 2. 2024 - odborná exkurze žáků 3.NA a 4.NA v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze 30. 1. 2024 - žáci naší školy se zúčastnili okresního kola ve šplhuDne 30. 1. 2024 proběhlo okresní kolo ve šplhu. Naší školu reprezentovaly dva dívčí týmy, které obsadily 2. a 3. místo. V soutěži jednotlivkyň si nejlépe vedla Viktorie Čermáková, která skončila na 3. místě. Tým chlapců jsme bohužel nesložili, ale v jednotlivcích startoval Jonáš Janík, který skončil na 7. místě. 18. 12. 2023 - 1. DDS se zúčastnila exkurze v nemocnici Hořovice18. 12. 2023 - 1. DDS se zúčastnila exkurze v nemocnici Hořovice. Konkrétně studentky navštívily Dětské oddělení -  standard, oddělení Novorozenecké, oddělení Neonatologie , Dětská odd. NIP a DIOP. Studentkám zde byla nabídnuta i možnost absolvovat, na výše uvedených odděleních od druhého ročníku jejich  studia, odbornou praxi. Mgr. Marie Břendová. Ph.D. - ročníková učitelka Odborná praxe 1. DDS, kterou studentky absolvovaly v různých mateřských školách. 26. 1. 2024 Maturitní ples 4. PSB SZŠ a VOŠZ Příbram 23. 1. 2024 - 4. PSA Veletrh VŠ, vzdělávání Gaudeamus Praha 2024, Letňany 17. 1. 2024 se chlapci naší školy zúčastnili turnaje v házené a skončili na krásném 4. místě. 16. 1. 2024 se dívky zúčastnily okresního kola v házené a obsadily 3. místo. Blahopřejeme! 4. 1. 2024 - Vyhlášení výsledků olympiády z českého jazykaVýsledky olympiády z českého jazyka, konané 30. 11. 2023: 1.- 2.  místo: Michaela Čížková 3.NA a Ivana Baštářová 3.ZL 3. místo: Magdaléna Spilková  14. 12. 2023 - exkurze 2.PSB na rehabilitačním oddělení ONP, a.s.Dne 14.12.2023 jsme společně s žákyněmi 2.PSB navštívily rehabilitační oddělení ONP, a.s. V rámci předmětu ošetřovatelství si žákyně vyzkoušely změřit fyziologické funkce přímo na pacientech.  A zároveň měly možnost vidět prostředí ambulantní fyzioterapie.  Vyučující odborných předmětů. Dagmar Vršecká 8. 12. 2023 - maturitní ples 4. MZ a 4. NA SZŠ a VOŠZ Příbram Poděkování za účast našich žáků v zimních Srdíčkových dnech 5. 12. 2023 - Den pro zdravý životní stylUkázky z odborných učeben, Literární kavárna 1. 12. 2023 - maturitní ples třídy 4.PSA   Tereza BodnárováV roce 2022 odmaturovala s  vyznamenáním na naší škole v oboru vzdělání Zdravotnické lyceum. Tereza je i vynikající sportovkyně. Na konci září letošního roku o sobě dala opět vědět úspěchem na turnaji European Open v Praze. Na tatami se vrátila  po tříměsíční pauze zaviněné zraněním a zajistila si bronzovou medaili  vítězstvím nad Francouzkou Manon Urdialesovou. V úvodu soutěže v seniorské kategorii porazila Francouzku Anais Perrotovou. Pak nestačila na Brazilku Alexii Nascimentovou, ale v opravách si poradila s Rakušankou Jacqueline Springerovou. Příbramská judistka zopakovala třetí místo z únorového European Open ve Varšavě. Nejnovější výsledky Terezy Bodnárové: 30. září 2023 - Prague European Open 2023 3. místo 25. února 2023 - Varšava European Open 2023 3. místo 23. července 2022 - Prague Junior European Cup 2022 3. místo 4. června 2022 - Graz Junior European Cup 2022 5. místo   Jsem přesvědčen, že pro své vrstevníky může být vzorem nejenom pro své studijní výsledky, její charakterové vlastnosti a také i vynikající sportovní úspěchy. Terezce blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve sportu, osobním životě i ve studiu na vysoké škole. Mgr. Luboš Velfl - zástupce ředitele Od 28. 11. 2023 - nástupy na oběd do školní jídelny dle rozpisuNa základě připomínek ze strany žáků je vytvořen rozpis nástupu na oběd. Aby tento systém mohl být funkční, žáci jsou povinni tento rozpis od 28. 11. 2023 dodržovat.      Mgr. Luboš Velfl zástupce ředitele   23. 11. 2023 - 3. místo dívek ve futsalového turnaji v rámci středoškolské futsalové ligyDne 23.11.2023 jsme se zúčastnily futsalového turnaje v rámci středškolské futsalové ligy. Ve skupině jsme se utkaly s družstvy Gymnázia Sedlčany, Obchodní akademie Příbram a Obchodní akademie Neveklov. Po dvou remízách a jedné prohře jsme se umístily na třetím místě. Dívkám děkuji za reprezentaci školy. 14. 11. 2023 Prezentace poskytování první pomoci na ZŠ v Tochovicích14. 11. 2023 Prezentace poskytování první pomoci na ZŠ v Tochovicích - spolupráce studentek 2. DDS VOŠ a žákyň 4. PSA SZŠ Příbram  1. 11. 2023 - návštěva divadelního představení Lháři žáky SZŠ a VOŠZ Příbram v rámci KMD 31. 10. 2023 - žákyně 4. PSA SZŠ Příbram darovaly společně krev....darujte také 31. 10. 2023 - žáci SZŠ a VOŠZ Příbram navštívili historické centrum Brna a Vilu TugendhatStudentům SZŠ a VOŠz Příbram ze tříd 4.ZL, 4. PSB, 3.PSB a 2.ZL otevřelo svou náruč v úterý 31.10.2023 město Brno. Skrze stříbření dešťových kapek obdivovali nejen památku UNESCO, Vilu Tugendhat, ale i historické centrum.  Mgr. Václava Čápová snímek ze zahrady Tugendhat: Prohlídka skleněného pokoje s výhledem na Špilberk Skupinka na Špilberku: Před Vilou Tugendhat: skupinka před JAMU 25. 10. 2023 - vybraní žáci SZŠ a VOŠZ Příbram se zúčastnili pietního aktu ke 105. výročí založení Československé republiky28. října si připomeneme 105. výročí založení Československé republiky: U této příležitosti  se 25.10 2023  v dopoledních hodinách vybraní žáci SZŠ a VOŠZ Příbram zúčastnili pietního aktu u  pomníku obětem první světové války v Arnoštových sadech v Příbram. 23.10.2023 - Exkurze 4.PS B do divadla 18. 10. 2023 Okresní kolo Středoškolských sportovních her v basketbalu chlapců 17. 10. 2023 - Okresní kolo Středoškolských sportovních her v basketbalu dívek - 2. místo. Blahopřejeme!!! Tematické okruhy k profilové části maturitní zkoušky 2023/24https://szs.pb.cz/maturita-2024/tematicke-okruhy-k-ustni-maturitni-zkousce/ Jižní Anglie aneb Cesta tam a zase zpátky 5. 10. 2023 - Turnaj středních škol dívek ve volejbaleDne 5.10.2023 se naše škola zúčastnila turnaje mezi středními školami ve volejbale. Po velmi pěkném a napínavém průběhu skončily dívky na pátém místě. Celý turnaj vyhrály favorizované dívky z Gymnázia Legionářů. Naše družstvo bylo ve složení: Funfálková Lea, Babinetchi Sofie, Čechová Ema, Schöbelová Andrea, Rodová Aneta, Kuncová Kateřina, Zaporozeth Daniela, Shula Yevhenia, Popovičová Sára. Dívkám moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 15. 11. 2023 -poděkování studentům za pomoc při oslavách Sestřih oslavy 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Příbramihttps://www.youtube.com/watch?v=uzBwENU3HNg Oslava 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Příbrami proběhne 5. - 7. října 2023Škola otevřena: 5. 10. 2023  9. - 16 hodin, 6. 10. 2023  9 - 15 hodin, 7. 10. 2023  9 - 13 .hodin    Oslava 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Příbrami - videaKrátký_videoklip: https://www.youtube.com/watch?v=4DW0FBJkzDY  Dlouhý_film: https://www.youtube.com/watch?v=myPoQTvnFc0   Oslava 70. výročí založení Střední zdravotnické školy v Příbrami - fotografie 30. 9. - 6. 10. 2023 - Jižní Anglie s výukou angličtinyHlásíme se z cesty do Anglie. Autobus A i B v pořádku. Řidiči i průvodci zkušení. Počasí nám přeje. J.S. + H.Š. 1. den - 1. 10. 2023 - Jižní Anglie s výukou angličtinyHastings,  Bodiem Castle a Seven sisters 2. den - 2. 10. 2023 - Jižní Anglie s výukou angličtinyBrighton a Worthing 3. den - 3. 10. 2023 - Jižní Anglie s výukou angličtinyHarry Potter studio WB, Letecké muzeum v Londýně 4. den - 4. 10. 2023 - Jižní Anglie s výukou angličtinyPortsmouth (muzeum námořnictva, loď Viktorie, vyhlídková věž   5. den - 5. 10. 2023 - Jižní Anglie s výukou angličtinyV Londýně 22. 9. 2023 - účast žáků SZŠ a VOSZ Příbram na závodech v přespolním běhu v JincíchZávody v přespolním běhu se uskutečnily v Jincích dne 22. 9. 2023. Závodů se zúčastnili tito žáci: Chlapci – Pospíšil David 1.ZL, Zeisek Jakub 1.PSB, Holan Petr 1.ZL, Rybák Tomáš 3.PSB Dívky – Kociánová Veronika 2.PSA, Smejkalová Denisa 2.PSB, Ngo My Khan 2.PSB, Čajanová Petra 4.NA, Brázdová Lucie 4.NA, Vystydová Simona 4. PSB Dívky se umístily na výborném druhém místě a chlapci na místě pátém. Blahopřejeme!!! 21. 9. 2023 - Účast dívek a chlapců SZŠ a VOŠZ Příbram na Středočeském atletickém poháru na Gymnáziu Příbram. Děvčata se umístila na 2. místě. Blahopřejeme!!! Exkurze 4.MZ, 4.NA a 3MZ do divadla Klub mladého diváka 18. 9. 2023 naše škola se prezentovala na Veletrhu středních škol v Estrádním sále kulturního domu v Příbrami ADAPTAČNÍ KURZ žáků 1. ročníků SŠ 6. - 8. 9. 2023 - hodnocení Hodnocení adaptačního kurzu 1. ročníků SŠ Organizace školního roku 2023/2024 13. - 1. 12. 2023 Přihlašování k jarnímu termínu maturitní zkouškyOd 13. 11. 2023 do 1. 12. 2023 probíhá přihlašování k jarnímu termínu maturitní zkoušky.  Žáci, kteří se chtějí přihlásit na opravný termín, vyplní podepsanou přihlášku k maturitní zkoušce a osobně nebo poštou předají na sekretariát školy do 1. 12. 2023. Omlouvání absence - návod pro rodiče žákůhttps://napoveda.bakalari.cz/wa_komens_omluvenky.htm Letní škola chemie22. 8. 2023 - Letní škola chemie v Praze v NTK VŠCHT. Zúčastňují se jí, jak učitelé chemie naší školy, tak jejich žáci, kteří se o chemii zajímají. Laboratoř - žáci měří hustotu kapalného paliva. Laboratoře, kde se na VŠCHT zkoumá příprava alternativního paliva z plastů. Laboratoře, kde se pěstují lidské buňky. Laboratoře, kde se řeší doplňky stravy na funkci jater. 29.5. do 2.6.2023 - sportovní kurzhttps://youtu.be/ZlozyX8W9zI?si=2UzNWwaL-kWQQTSo Učebnice pro školní rok 2023/24                Burza učebnic - 14. 9. 2023 od 8.00 hod. do 11.30 hod. v učebně č. 1                 Odkaz na seznam učebnic po oborech a třídách: https://szs.pb.cz/stredni-skola/ucebnice/ 27. 6. 2023 - Beach volejbalový turnaj 3. MZ + 3. NA a 3.ZL Výsledky 1. kola přijímacího řízení do VOŠ 23.6.2023 - exkurze 3.MZ + 3.NA do Památníku Karla Čapka ve Strži 14. 6. 2023 - Školní kolo první pomoci 13. 6. 2023 exkurze 3. ZL do Památníku Karla ČapkaV úterý 13. 6. 2023 navštívila třída 3. ZL za krásného slunného počasí genius loci_Památník Karla Čapka. Ranní setkání 3.ZL u Strže: Třída 3.ZL na oblíbeném místě Karla Čapka:Na schodišti, které budoval vlastnoručně i Karel Čapek: Na schodišti, které budoval vlastnoručně i Karel Čapek: Pracovní nasazení studentů 3. ZL nad tvorbou Karla Čapka:Spolupráce badatelů ze 3. ZL nad dílem Karla Čapka: Spolupráce badatelů ze 3. ZL nad dílem Karla Čapka: U tvorby pracovních listů k dílu Karla Čapka v podání badatelů ze 3.ZL: 13.06.23 návštěva 1. PSB Neviditelné výstavy v PrazeDne 13.06.23 jsme společně s žáky 1. PSB navštívili Neviditelnou výstavu v Praze. Měli jsme možnost zažít reálný svět nevidomých lidí, kteří nás výstavou nejen provedli, ale trpělivě odpovídali na naše dotazy a vysvětlovali kdy a jak nevidomému pomoci. Spojili jsme příjemné s užitečným a myslím, že jsme si to všichni hezky užili.  Vyučující odborných předmětů Bc. Dagmar Vršecká  Červen 2023 - výuka plavání 1. - 2. roč. v TĚV na SZŠ a VOŠZ Příbram Předání diplomů a vysvědčení o absolutoriu ​7.6. ( 2. PSA ) a 8.6. (2. PSB ) byla realizována třídní kola soutěže v poskytování první pomoci7.6. ( 2. PSA ) a 8.6. (2. PSB ) byla realizována třídní kola soutěže v poskytování první pomoci. Všichni účastníci nadšeně přistoupili k řešení připravených modelových situací. Děkujeme za pomoc žákům 3.ZL( figurantům - Anička K., Vašek, Lucie a hodnotitelům - Eliška a Štěpán). Dvě vítězná družstva z každé třídy postupují do školního kola (14.6.2023).   Předání maturitních vysvědčení 4. ročníků SZŠ Příbram25. 5. 2023 - 4. Zdravotnické lyceum 25. 5. 2023 - 4. Praktická sestra B 1. 6. 2023 - 4. Praktická sestra A a  4. Nutriční asistent 8. 6. 2023 - 4. Masér ve zdravotnictví Momentky z předávání maturitních vysvědčení 4.MZ 5. 6. 2023 - Absolutorium 3. DDS 29. 5. -2. 6. 2023 - SPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮSPORTOVNĚ TURISTICKÝ KURZ 2. ROČNÍKŮ 29. 5. -2. 6. 2023 1. den: 2. den: 3. den: 4. den: 5. den: 1. 6. 2023 Společné darování krve žákyň 3. PSA a vyučujících SZŠ Příbram 1. 6. 2023 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení tříd 4. PSA a 4. NA SZŠ a VOŠZ PříbramOdkaz na video Televize Fonka: https://youtu.be/J5d9Z4mFE3o   31. 5. 2023 - Exkurze 1ZL, 3ZL, 3PSB SZŠ a VOŠZ Příbram do Památníku Antonína DvořákaTřída 1ZL v náruči Rusalčina jezírka: Rusalčino jezírko učarovalo i třídě 3PSB: 25. 5. 2023 - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Odkaz na video Televize Fonka Příbram: https://youtu.be/Acaw7Y0hv94   2. kolo přijímacího řízení do SŠ nebude 9. 5. 2023 - Exkurze 3. PSB SZŠ a VOŠZ Příbram do Strže u DobříšeVeranda Karla Čapka na schodech i za sklem 3PSB Strž_tajná přání studentek 3PSB:   Výsledky přijímacího řízení do SŠhttps://szs.pb.cz/stredni-skola/prijimaci-rizeni-do-ss/prijimaci-rizeni/ ​15. 5. 2023 - 3. PSA a OS ČČK v Příbrami na oblastním kole soutěže Mladých zdravotníků15. 5. 2023 spolupráce třídy 3. PSA a OS ČČK v Příbrami v rámci oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků  3. 5. 2023 - Exkurze 1. ZL a 2. PSB SZŠ a VOŠZ Příbram v Okresním archivu Příbram Okresní archiv: Náhled do berní knihy Pb: Ukázka zakládající listiny Pb a jiných: Náhled do dobových dokumentů_třídní výkazy SZŠ: 3.5.2023 Exkurze 2. MZ a 3.MZ v lázních Vráž u Písku. 3.5.2023 navštívili žáci třídy 2. MZ a 3. MZ lázně Vráž u Písku, kde se seznámili se specifiky lázeňské péče.  ​3.5.2023 Exkurze 1.PSB v Domově pro seniory a Domově pro klienty se zvláštním režimem3.5.2023 navštívila třída 1.PSB v rámci výuky ošetřovatelství, Centrum Rožmitál pod Třemšínem poskytovatele sociálních služeb. Viděli jsme jak Domov pro seniory, tak Domov pro klienty se zvláštním režimem. Bc. Dagmar Vršecká   3. 5. 2023 - exkurze 3.ZL na oddělení nukleární medicíny 28. 4. 2023 - Poslední zvonění na SZŠ PříbramNadešel čas, kdy nás opouštějí třídy, které máme rádi, a předávají pomyslné žezlo mladším ... 16. ročníku Celostátní soutěže " První pomoc v Přírodě" PP Lhotka 2023Ve dnech 25. - 26.4.2023 se zástupci žáků naší školy, třídy 3.ZL (Vašek Novotný, Štěpán Liška, Anna Kudová, Lucka Zemanová), zúčastnili 16. ročníku Celostátní soutěže " První pomoc v Přírodě" PP Lhotka 2023.  Jako jejich pedagogický doprovod, bych Vám ráda popsala každý detail profesionálně připravených stanovišť a úžasné práce našeho týmu. Mám-li vše shrnout, viděla jsem skvělou týmovou práci, s téměř profesionálními výkony. Ráda bych jim tímto způsobem znovu poděkovala. Jsem na ně pyšná. Dáša Vršecká 27.4. Volejbal dívky Tak už to zase začalo.... (snímek z ústních maturitních zkoušek třídy 4.PSB) 25.4. Volejbal chlapci SZŠ a VOŠZ Příbram přijme pracovnici na úklidStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 přijme pracovnici na úklid (směna od 05:00 do 13:30 hodin) s nástupem od 28.srpna 2023. Uchazečky mohou zasílat životopisy na adresu školy či na e-mail: mzdy@szs.pb.c 24.4. Fotbal chlapci Krajské kolo chemické olympiády kategorie B na VŠCHT Praha20. 4. 2023 - účast ​Lucie Zemanové a Natálie Burdové z 3.ZL SZŠ a VOŠZ Příbram v krajském kole chemické olympiády kategorie B na VŠCHT Praha  Krajské kolo chemické olympiády kategorie C na VŠCHT Praha19. 4. 2023 - účast Kláry Švehlové z 2. ZL SZŠ a VOŠZ Příbram v krajském kole chemické olympiády kategorie C na VŠCHT Praha  29.3.2023 - 1. a 3. místo děvčat v turnaji ve stolním tenise SŠ29.3.2023 - turnaj  ve stolním tenis SŠ v Sedlčanech. Družstva děvčat obsadila 1. a 3. místo. Chlapcům se nepodařilo postoupit ze skupiny do bojů o umístění. 27. 3. 2023 - 3. místo - Konferenční finále Středoškolské futsalové ligy dívek27. 3. 2023  - 3. místo - Konferenční finále Středoškolské futsalové ligy  Složení týmu: Rysová, Křivánková, Ženíšková, Trnková, Kubová, Séglová, Puchmajerová, Ptáčková, Zelenková, Abrhámová 27. 3. 2023 Klinická mikrobiologie a parazitologie ON Příbram a. s. - exkurze třídy 3. PSA 21.3.2023 navštívili 2.PSA a 2.PSB SZŠ a VOŠZ Příbram exkurzi v rámci předmětu ošetřovatelství laboratoře mikrobiologie, biochemie a hematologie Oblastní nemocnice PříbramDne 21.3.2023 navštívili 2.PSA a 2.PSB SZŠ a VOŠZ Příbram exkurzi v rámci předmětu ošetřovatelství laboratoře mikrobiologie, biochemie a hematologie Oblastní nemocnice Příbram. Děkujeme za ochotu a vstřícnost personálu, který nás na těchto odděleních provázel a seznámil nás s činností těchto laboratoří. Jedná se o dobrou ukázku dobré a přínosné spolupráce SZŠ a VOŠ PŘÍBRAM s Oblastní nemocnicí Příbram. 26.2.-3.3.2023 - lyžařský kurz SZŠ a VOŠZ Příbram v Herlíkovicíchhttps://www.youtube.com/watch?v=8fG74Gbfsvo&t=15s 16.3. se SZŠ a VOŠZ Příbram zúčastnila okresního kola ve šplhu.16.3. se SZŠ a VOŠZ Příbram zúčastnila okresního kola ve šplhu. Chlapci se umístili na 3 místě, děvčata na 2 místě. Za jednotlivce se umístil Adam Karas na 3 místě za chlapce a Viktorie Čermáková na 3 místě za děvčata. Blahopřejeme!!! 14. 3. 2023 - žáci 3. ZL a 4. MZ zhlédli v Knihovně Jana Drdy Literárně-hudební pořad věnovaný osobnosti Charlese Bukowského1. Literáně-hudební pořad věnovaný osobnosti Charlese Bukowského zhlédli studenti 3. ZL a 4. MZ v Knihovně Jana Drdy v úterý 14. 3. 2023. Pořadem provázela Monika Kulhánková, verše zhudebnil a zahrál Jiří Hejnic.  2. Bubliny ze žvýkaček vítány, dokreslily atmosféru zhudebněných veršů Ch. Bukowského. Zvýšení ceny jídel od 1. 3. 2023 Lyžařský kurz Herlíkovice 5. 3. - 10. 3. 2023   24.2.2023 - 3. místo dívek ​ve florbalovém turnaji 21.2.2023 - účast chlapců na florbalovém turnaji ​7.2. 2023 - 1. místo dívek SZŠ a VOŠZ Příbram v divizním finále Středoškolské futsalové ligy v Sedlčanech7.2. 2023 divizní finále Středoškolské futsalové ligy v Sedlčanech 1. místo a postup vybojovala děvčata naší školy ve složení Rysová, Křivánková, Séglová, Šmatláková, Plíhalová, Flohsová, Zápotočná, Abrhámová Blahopřejeme!!!   6. 2. 2023 - bruslení na SZŠ a VOŠZ Příbram 3. 2. 2023 - maturitní ples třídy 4. ZL SZŠ a VOŠZ Příbram   2. 2. 2023 - exkurze třídy 4.PSA na očním odd.Exkurze třídy 4.PSA na očním odd.  30. 1. 2023 - Den otevřených dveří   30. 1. 2023 - Den otevřených dveří30. 1. 2023 Den otevřených dveří, prezentace oboru PS: 27. 1. 2023 - maturitní ples třídy 4. MZ   23. 1. 2023 - Exkurze 4. PSB na očním odd. ON Příbram.Žáci 4. PSB navštívili v rámci předmětu Ošetřovatelství oční odd. ON Příbram.   24. 1. 2023 - 4. místo na středoškolském turnaji v házené dívek SŠ.24.1.2023 - 4. místo na turnaji SŠ v házené dívek SZŠ a VOŠZ Příbram. Gratulujeme! 23.1.2023 - 7. místo na středoškolském turnaji v házené chlapců SŠ.23.1.2023 - 7. místo na turnaji SŠ v házené chlapců SZŠ a VOŠZ Příbram. Gratulujeme! 13. 1. 2023 - maturitní ples tříd 4.PSA a 4.NAVideo z plesu: https://www.youtube.com/watch?v=7WZk_cS2d8Y 6.12.2022 - video Den pro zdravý životní styl a prezentace SZŠ a VOŠZ Příbramhttps://www.youtube.com/watch?v=o4vdX0dnxmE Rozpis obědů po třídách Přání ředitele školyMilí přátelé, kolegyně, kolegové, studentky a studenti,   dovolte mi, abych vám všem popřál, aby nadcházející  dny sváteční byly pro vás i pro vaše blízké laskavým sdílením, časem v pravdě naplněným.  21. 12. 2022 - Vánoční zpívání ve škole 20. 12. 2022 - ​Vánoční volejbalový turnaj SZŠ Příbram Adventní setkání žáků SZŠ Příbram v Knihovně Jana Drdy 9. 12. 2022 - skončily tradiční zimní Srdíčkové dny na SZŠ a VOŠZ PříbramSrdíčkové dny  2022      Tradiční zimní Srdíčkové dny začaly v tomto roce v pondělí 5. prosince a skončily v pátek 9.12. 2022. Tuto tradiční sbírku pořádá o.p.s. Život dětem na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi již od roku 2000.      I tentokrát dobrovolníci, žáci druhého ročníku oboru Praktická sestra (2.PSA a 2.PSB), vyrazili do ulic, aby kolemjdoucím nabídli sbírkové předměty, srdíčka s logem sluníčka, magnetické kolíčky v různých barvách, přívěsky  nebo velmi oblíbené hlavolamy.      Výtěžek zimních Srdíčkových dnů pomůže nemocným dětem, které se bez pomoci laskavých lidí neobejdou. Tváří těchto zimních Srdíčkových dnů je malá, krásná Lucinka, která trpí spinální svalovou atrofií. Srdíčkové dny pomohou nejen Lucince, ale také dalším vážně nemocným dětem v celé naší republice.       Všem, kteří se Srdíčkového dne zúčastnili, patří velké poděkování. Věřte, že Vaše pomoc těm nejpotřebnějším, kteří za svůj osud skutečně nemohou, je nesmírně důležitá.                                                                                                  Mgr. Věra Severová                                                                                                koordinátorka charitativních akcí     ​8. 12. 2022 - exkurze žáků SZŠ Příbram na Ortopedické ambulanci a Chirurgickém oddělení ON Příbram8.12.2022 proběhla exkurze na sádrovnu Ortopedické ambulance a Chirurgickém oddělení ON Příbram, a.s.. Na sádrovně se žáci mohli podívat a vyzkoušet techniku fixačního obvazu. Na Chirurgickém oddělení viděli ošetřovací jednotku včetně převazovny a převazového vozíku 6. 12. 2022 - Poskytování první pomoci, obor PS - Den pro zdravý životní styl  Poskytování první pomoci, obor PS - Den pro zdravý životní styl  6.12.2022   6. 12. 2022 - Den otevřených dveří - prezentování učebny ošetřovatelství 6. 12. 2022 - Den otevřených dveří - Literární kavárna ve vánoční atmosféře   6. 12. 2022 - Ukázka z chemické laboratoře na Dni otevřených dveří 5. 12. 22 Okresní kolo turnaje Subterra Cup ve florbale chlapci - 3. místo 1. 12. 2022 Okresní kolo turnaje v basketbalu chlapci - 7. místo 30. 11. 22 - 2. místo dívek v okresním kole v basketbalu30. 11. 22 - 2. místo  dívek SŠ SZŠ a VOŠZ Příbram v okresním kole v basketbalu 28. 11. 22 - 2. místo dívek v okresním kole turnaje Subterra cup ve florbalu28. 11. 22 - 2. místo dívek SŠ SZŠ a VOŠZ Příbram v okresním kole turnaje Subterra cup ve florbalu Noví hrdinové mezi námi...Společné darování krve žáků 3. PSA, 4. ZL a vyučujících. V rámci projektu ON Příbram a. s. "Hrdina je v každém z nás"...více na www.budsuperhrdina.cz   7.11. 2022 - 3. místo v prvním kole Středoškolské futsalové ligy chlapců7.11. 2022 v prvním kole Středoškolské futsalové ligy nedosáhli naši chlapci na postup a obsadili 3. místo.  ​26. 9. 2022 - 3. misto děvčat v Okresním kole Středoškolských her v přespolním běhu26.9.2022 - Okresní kolo Středoškolských her v přespolním běhu. Děvčata 3.misto ve složení Poláčková, Reidingerová, Zelenková, Pavlišenová, Kociánová, Henyšová. Chlapci 6.misto ve složení Hýsek, Rybák, Pechar, Galek, Píta. Gratulujeme!  ​22. 9. 2022 - Atletický pohár středních škol22. 9. 2022 - Atletický pohár středních škol. Dívky obsadily krásné bronzové místo, chlapci i přes velkou snahu na medaili nedosáhli. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy!  Adaptační kurz 1. ročníků SŠStřelské Hoštice 12. - 14. 9. 2022 - video Papua-Nová Guinea a Černobyl22. 9. 2022 – promítání cestopisů Papua-Nová Guinea a Černobyl pro žáky SZŠ Příbram Veletrh středních škol19. 9. 2021 PŘÍBRAM – SZŠ Příbram na Veletrhu středních škol. Akce byla určena pro žáky osmých a devátých tříd základní školy, ale také pro jejich rodiče a pedagogy. 19. 9. 2022 - Přes bariéry s policií19. 9. 2022 - SZŠ Příbram se zapojila do projektu Přes bariéry s policií. Cílem a hlavní myšlenkou bylo motivovat žáky 4. ročníků střední školy ke sportovním aktivitám a výkonům a zároveň pomoci handicapovaným lidem. Děkujeme všem zúčastněným. 30.5. - 4.6.2022 - Sportovně turistický kurzhttps://youtu.be/gqFo38q9PLw Přijímání do zkrácené formy studia ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra Výzva k podání cenových nabídek
2007 ....... 2022 ....... 2024 © szs.pb.cz
webdesign | websystem | KAO.cz