| Přihlásit |    

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas s poskytování standardních poradenských služeb podle Vyhlášky 116/2011 Sb.

 

Souhlasím s poskytováním standardních poradenských služeb školou mému dítěti

…………………………………………………………… narozenému …………………………… a jeho zákonným zástupcům v rozsahu stanoveném Vyhláškou 116/2011Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Uděluji tímto škole souhlas s jejich poskytováním, a to po dobu školní docházky mého dítěte na školu, včetně všech náležitostí s tím spojených, zejména s vedením potřebné dokumentace a její archivace a zpracováním osobních údajů. Tyto služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Datum:

Podpis zákonného zástupce:…………………………………………………

Podpis žáka:………………………………………………………………………….

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena