Suplování:   Pondělí 2.10.2023

Nepřítomné třídy

-1.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.MZ

   

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

   

3.NA

 

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Arletova Jana

1.hod

změna

ANJ

3PSB (1sk)

(11)

 
 

1.hod

spojeno (Mk)

ANJ

3PSB (2sk)

(11)

 
 

2.hod

odpadá

ANJ

3PSB (1sk)

 

zrušeno

 

3.hod

supl. (Mk)

SEA

4.MZ (sea)

(14)

 
 

4.hod

spojeno (Mk)

ANJ

1PSA (1sk)

(11)

 
 

4.hod

změna

ANJ

1PSA (2sk)

(11)

 

Balcarová Lenka

8.hod

odpadá

PSK

3.NA (spoj)+

 

Akce třídy

Bürgerová Olga

1.hod

odpadá

KLN

3.NA

 

Akce třídy

 

2.hod

odpadá

KLN

3.NA

 

Akce třídy

Čápová Václava

6.hod

odpadá

SVZ

3.NA (spoj)+

 

Akce třídy

 

7.hod

odpadá

SVZ

3.NA (spoj)+

 

Akce třídy

Češková Blanka

3.hod

odpadá

LEV

3.NA

 

Akce třídy

 

4.hod

odpadá

LEV

3.NA

 

Akce třídy

 

5.hod

odpadá

LEV

3.NA

 

Akce třídy

 

7.hod

přesun >>

NDP

4.NA

 

na 5.10. 1.hod

Čerňanská Dagmar

7.hod

spojeno (Sk)

PRP

2.MZ (1sk)

(18)

 
 

8.hod

spojeno (Sk)

PRP

2.MZ (1sk)

(18)

 

Drobílková Blanka

1.hod

odpadá

MAP

3.MZ (1sk)

 

Akce třídy

 

2.hod

odpadá

MAP

3.MZ (1sk)

 

Akce třídy

 

3.hod

odpadá

MAP

3.MZ (1sk)

 

Akce třídy

 

4.hod

odpadá

MAP

3.MZ (1sk)

 

Akce třídy

 

5.hod

odpadá

MAP

3.MZ (1sk)

 

Akce třídy

Fialová Stanislava

5.hod

přesun <<

OPR

3.ZL

(11)

z 5.10. 6.hod

 

6.hod

přesun <<

OSN

4PSB (osn1)

(mim)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

OSN

4PSB (osn1)

 

na 6.hod

Hlinecká Jana

2.hod

přesun <<

SES

4.MZ

(20)

z 3.10. 3.hod

Kalátová Dagmar

5.hod

navíc

OIO

2DVS

(16)

 

Klaudová Oldřiška

6.hod

přesun <<

OSN

4PSB (osn2)

(mim)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

OSN

4PSB (osn2)

 

na 6.hod

Kolková Ilona

1.hod

odpadá

MAP

3.MZ (2sk)

 

Akce třídy

 

2.hod

odpadá

MAP

3.MZ (2sk)

 

Akce třídy

 

3.hod

odpadá

MAP

3.MZ (2sk)

 

Akce třídy

 

4.hod

odpadá

MAP

3.MZ (2sk)

 

Akce třídy

 

5.hod

odpadá

MAP

3.MZ (2sk)

 

Akce třídy

Leitnerová Lenka

1.hod

odpadá

SEM

4PSB (sem)+

 

zrušeno

Machuta Zbyněk

3.hod

přesun >>

MEH

2.MZ

 

na 4.10. 8.hod

Milcová Jarmila

3.hod

navíc

SOM

1.NA

(16)

 

Mlýnková Radka

3.hod

navíc

ANJ

2.MZ

(10)

 
 

4.hod

výměna <<

EMZ

3.ZL

(P)

z 7.hod

 

7.hod

navíc

ANJ

4.NA (spoj)+

(8)

 
 

7.hod

výměna >>

EMZ

3.ZL

 

na 4.hod

Pokorný Stanislav

4.hod

změna

ANJ

3PSA (1sk)

(7)

 
 

4.hod

spojeno (Šn)

ANJ

3PSA (2sk)

(7)

 

Sentenská Hana

4.hod

výměna >>

SEB

3.ZL

 

na 7.hod

 

7.hod

výměna <<

SEB

3.ZL

(1)

z 4.hod

Šlapáková Martina

2.hod

supl. (Ši)

KLP

3.ZL

(11)

 

Šindelář Jan

8.hod

odpadá

TEV

1.ZL (2sk)

 

zrušeno

Vacek Jiří

2.hod

navíc

OSE

3PSB

(P)

 

Velfl Luboš

2.hod

přesun >>

MAT

4PSA

 

na 4.hod

 

4.hod

přesun <<

MAT

4PSA

(8)

z 2.hod

Zachová Hana

1.hod

odpadá

TEV

4PSA (2sk)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

TEV

4PSB (2sk)

 

zrušeno

 

5.hod

navíc

TEV

4PSB (1sk)

(zs)

 

mentor4

6.hod

přesun <<

OSN

4PSB (osn3)

(mim)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

OSN

4PSB (osn3)

 

na 6.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.MZ

1.hod

SVZ

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

1.ZL

8.hod

TEV

2sk

 

odpadá

 

(Šn)

1PSA

4.hod

ANJ

1sk

(11)

spojí

Arletova Jana

(Mk)

 

4.hod

ANJ

2sk

(11)

změna

Arletova Jana

 

1.NA

1.hod

SVZ

spoj

 

odpadá

 

(Bk)

 

3.hod

SOM

 

(16)

navíc

Milcová Jarmila

 
 

3.hod

TEV

   

odpadá

 

(Šn)

2.MZ

3.hod

ANJ

 

(10)

navíc

Mlýnková Radka

 
 

3.hod

MEH

   

přesun >>

 

na 4.10. (St) 8.hod

 

7.hod

PRP

1sk

(18)

spojí

Čerňanská Dagmar

(Sk)

 

8.hod

PRP

1sk

(18)

spojí

Čerňanská Dagmar

(Sk)

2.ZL

5.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Bk)

 

6.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Mk)

 

8.hod

ANJ

   

odpadá

 

(Mk)

2DVS

5.hod

OIO

 

(16)

navíc

Kalátová Dagmar

 

3.MZ

1.- 8. hod Akce třídy

3.NA

0.- 8. hod Akce třídy

3.ZL

1.hod

OBN

   

odpadá

 

(Ši)

 

2.hod

KLP

 

(11)

supluje

Šlapáková Martina

(Ši)

 

4.hod

EMZ

 

(P)

výměna <<

Mlýnková Radka

z 7.hod

 

4.hod

SEB

   

výměna >>

 

na 7.hod

 

5.hod

OPR

 

(11)

přesun <<

Fialová Stanislava

z 5.10. (Čt) 6.hod

 

5.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ši)

 

6.hod

OBN

   

odpadá

 

(Ši)

 

7.hod

SEB

 

(1)

výměna <<

Sentenská Hana

z 4.hod

 

7.hod

EMZ

   

výměna >>

 

na 4.hod

3PSA

4.hod

ANJ

1sk

(7)

změna

Pokorný Stanislav

 
 

4.hod

ANJ

2sk

(7)

spojí

Pokorný Stanislav

(Šn)

3PSB

1.hod

ANJ

1sk

(11)

změna

Arletova Jana

 
 

1.hod

ANJ

2sk

(11)

spojí

Arletova Jana

(Mk)

 

2.hod

OSE

 

(P)

navíc

Vacek Jiří

 
 

2.hod

ANJ

1sk

 

odpadá

 

(Ar)

 

2.hod

ANJ

2sk

 

odpadá

 

(Mk)

4.MZ

1.hod

SEM

sem

 

odpadá

 

(Le)

 

2.hod

SES

 

(20)

přesun <<

Hlinecká Jana

z 3.10. (Út) 3.hod

 

3.hod

SEA

sea

(14)

supluje

Arletova Jana

(Mk)

 

7.hod

ANJ

spoj

(8)

navíc

Mlýnková Radka

 

4.NA

7.hod

ANJ

spoj

(8)

navíc

Mlýnková Radka

 
 

7.hod

NDP

   

přesun >>

 

na 5.10. (Čt) 1.hod

4.ZL

1.hod

SEM

sem

 

odpadá

 

(Le)

 

2.hod

HIS

his

 

odpadá

 

(Bk)

 

7.hod

TEV

   

odpadá

 

(Šn)

4PSA

1.hod

TEV

1sk

 

odpadá

 

(Šn)

 

1.hod

TEV

2sk

 

odpadá

 

(Za)

 

2.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

3.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ši)

 

4.hod

MAT

 

(8)

přesun <<

Velfl Luboš

z 2.hod

 

4.hod

CJL

   

odpadá

 

(Ši)

4PSB

1.hod

SEM

sem

 

odpadá

 

(Le)

 

2.hod

TEV

2sk

 

odpadá

 

(Za)

 

2.hod

TEV

1sk

 

odpadá

 

(Šn)

 

3.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

4.hod

CJL

   

odpadá

 

(Bk)

 

5.hod

TEV

2sk

(zs)

navíc

Zachová Hana

 
 

5.hod

TEV

1sk

(zs)

navíc

Zachová Hana

 
 

5.hod

OSE

2sk

 

odpadá

 

(Sk)

 

5.hod

ANJ

1sk

 

odpadá

 

(Mk)

 

6.hod

OSN

osn3

(mim)

přesun <<

mentor4

z 8.hod

 

6.hod

OSN

osn2

(mim)

přesun <<

Klaudová Oldřiška

z 8.hod

 

6.hod

OSN

osn1

(mim)

přesun <<

Fialová Stanislava

z 8.hod

 

6.hod

OSE

2sk

 

odpadá

 

(Sk)

 

6.hod

ANJ

1sk

 

odpadá

 

(Mk)

 

8.hod

OSN

osn3

 

přesun >>

 

na 6.hod

 

8.hod

OSN

osn2

 

přesun >>

 

na 6.hod

 

8.hod

OSN

osn1

 

přesun >>

 

na 6.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři