| Přihlásit |    

Masér ve zdravotnictví

53 - 41 - M/04  MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ

Absolvent oboru vzdělání Masér ve zdravotnictví se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Je schopen pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví v rozsahu kompetencí stanovených vyhláškou č. 55/2011 Sb.§ 38, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Je připraven ke studiu v terciární sféře.

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena