| Přihlásit |    

Praktická sestra

53 - 41 - M/03 PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent oboru vzdělání  Praktická sestra je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce nelékařského zdravotnického pracovníka,  který bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje a zajišťuje základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Vykonává bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče.  Také se podílí se na prevenci, diagnostice, léčebné rehabilitaci v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena