| Přihlásit |    

Nutriční asistent

53 - 41 - M/02  NUTRIČNÍ ASISTENT

Absolvent oboru vzdělání Nutriční asistent se uplatní na odborných pracovištích poskytující specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, zejména ve zdravotnických zařízeních, dále ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena