| Přihlásit |    

2016 - 20. výročí VOŠ

Prolog

Vzdělávání zdravotníků nelékařů mělo od roku 1953 velkou tradici na zdravotnických školách, obory vzdělávání byly zakončeny maturitními zkouškami.

Velké změny v systému vzdělávání na zdravotnických školách nastaly od poloviny 90. let minulého století (1.9.1994), vedle středních zdravotnických škol byly zřízeny vyšší odborné školy zdravotnické pro absolventy maturitních studijních programů.

Na naší škole prvním oborem zařazeným do sítě vyšších odborných škol byl ve školním roce 1994/95 obor vzdělání Diplomovaný fyzioterapeut v rámci experimentu, který se zde vyučoval až do roku 2006. V roce 1996/97 byl otevřen první ročník oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra, dále následoval od roku 1998/99 obor Diplomovaný zdravotnický záchranář. V roce 2002/2003 byl zařazen do sítě Diplomovaný asistent hygienické služby, studium bylo ukončeno v roce 2006/07 V jednom tříletém cyklu byl v letech 2003-2005 realizován vzdělávací program Diplomovaná dětská sestra, V letech 2003 – 2006 došlo administrativními rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství k převedení řady těchto studijních programů na akademickou půdu vysokých škol.

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena