| Přihlásit |    

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení DVS

Diplomovaná všeobecná sestra - kritéria přijímacího řízení pro obor DVS:

1. Výroční vysvědčení středoškolského studia                               20%

2. Maturitní vysvědčení                                                                       40%

3. Přijímací pohovor (především motivace ke studiu)                  40%

Úspěšnost uchazeče (nejlepší výsledek)                                         100%

Na přihlášce ke studiu požadujeme vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena