| Přihlásit |    

Přijímací řízení

 Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2021/2022 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

53-41-M/02 Nutriční asistent

 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 1. března 2021!!!

Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). V rámci přijímacího řízení v tomto školním roce škola neuplatní jednotnou přijímací zkoušku. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). V rámci přijímacího řízení v tomto školním roce škola neuplatní jednotnou přijímací zkoušku. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). V rámci přijímacího řízení v tomto školním roce škola neuplatní jednotnou přijímací zkoušku. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/02 Nutriční asistent budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). V rámci přijímacího řízení v tomto školním roce škola neuplatní jednotnou přijímací zkoušku. 

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2020 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena