| Přihlásit |    

Školní jídelna

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ
Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy. Pro strávníky se připravují dva druhy teplého oběda (v pátek pouze jeden druh).
Pro ubytované na internátě se připravují ještě snídaně.
Večeře se, z důvodu malého počtu zájemců, nevaří.
 
 
Cena oběda pro žáky ………….31,- Kč
Cena snídaně  ..........................20,- Kč
 
Strávníci si stravu sami objednávají a odhlašují prostřednictvím identifikační karty v objednacím boxu ve školní jídelně nebo přes internetové stránky https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni, vždy nejpozději den předem do 13.30 hodin. Cena identifikační karty je 30,- Kč.
V pondělí lze oběd na pondělí objednat ještě do 7.30 hodin.
V případě nemoci je možné odhlásit stravu ráno od 7.00 do 7.30 hodin.
 
Výdej stravy:
Snídaně 5.30 - 8.00 hod.
Obědy 11.00 - 13.30 hod. (v pátek 10.30 – 12.30 hod.)
 
Platba pouze převodním příkazem na bankovní účet č.185 447 262 / 0300 (ne inkaso). Po převedení Vámi určené finanční částky se strávníkovi nabije karta a za každý objednaný oběd nebo snídani se peníze odečítají. Strávník si sám kontroluje výši kreditu na kartě a jakmile je kredit nízký, je třeba znovu převodním příkazem poslat další finanční částku.
Vyúčtování stravného se provádí až po ukončení studia.
Variabilní symbol pro platby je rodné číslo strávníka nebo vlastní
variabilní symbol (vyplňuje se na přihlášce ke stravování).
 
Vedoucí školní jídelny Jana Krejzarová, tel.č. 318 627 377 (7.00 – 14.00 hod.).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2005 - 2019 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena