Besedy, vycházky

Kromě různých volnočasových aktivit se v průběhu celého školního roku  mohou žáci a studenti účastnit společných vycházek, exkurzí, besed. Výchovným cílem těchto akcí je hlavně rozvoj vztahů s kolektivem, získávání nových informací, vzájemná komunikace, rozvoj vztahu k přírodě a zvířatům, k umění, osvojování si lidových obyčejů, pečování o své zdraví a vztahu k sportu.

PLÁNOVANÉ AKCE (změna plánu vyhrazena):