Pro žáky a studenty

 

Pokud jste se rozhodli ubytovat v našem Domově mládeže:

  • vyplňte Přihlášku. Součástí přihlášky je Dohoda o podmínkách ubytování v Domově mládeže (dokumenty ke stažení – viz níže)
  • vyplněné a podepsané tiskopisy zašlete nebo osobně doručte na adresu: Domov mládeže při SZŠ a VOŠ zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113, 261 01
  • k vyplněné přihlášce přiložte jednu fotografii průkazkového formátu
  • měsíční poplatek za ubytování je stanoven v souladu   s vyhláškou č. 108/2005 Sb., v platném znění
  • platba probíhá inkasem vždy ke 12. dni v měsíci (viz Ceník pro žáky a studenty). Ve Vaší bance dáte svolení k inkasu ve prospěch bankovního účtu Domova mládeže 244873211/0300 a stanovíte si výši inkasního limitu
  • vyrozumění o přijetí na Domov mládeže bude zasláno poštou nebo předáno osobně (v případě osobní návštěvy)
  • vedoucí vychovatelka Domova mládeže seznámí všechny ubytované s provozem, režimem, Vnitřním řádem Domova mládeže

Klikněte na související dokumenty: