Pro žáky a studenty

Měsíční poplatek za ubytování pro daný školní rok je stanoven v souladu  s vyhláškou č. 108/2005 Sb., § 5, v platném znění.

INTERNÁTNÍ POPLATKY pro ubytované žáky a studenty
Cena za ubytování: 1550,- Kč / měsíc.
Platba probíhá inkasem vždy k 12. dni v měsíci.
(Ve Vaší bance dáte svolení k inkasu ve prospěch našeho bankovního účtu 244873211/0300 a stanovíte si výši inkasního limitu 1550, – Kč).

INTERNÁTNÍ POPLATKY pro žáky a studenty SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram (neubytované)
V případě volných ubytovacích míst, je možnost, po domluvě s vedoucí vychovatelkou, ubytování žáků a studentů naší školy na jednotlivou noc nebo dle potřeby.

Žáci a studenti denního studia:  200,- Kč / noc
Žáci a studenti jiných forem studia:  250,- Kč / noc
Žáci a studenti denního studia – poplatek za víkendový pobyt:  100,- Kč


INTERNÁTNÍ POPLATKY pro žáky a studenty z jiných škol
V případě volných ubytovacích míst je možnost ubytování žáků a studentů z jiných škol v průběhu celého školního roku.