| Přihlásit |    

Osobní stránka učitele

Dobrý den,

jmenuji se Hana Blažková a narodila jsem se 12. 6. 1987. Na této škole učím český jazyk a literaturu. V letech 2002 - 2006 jsem navštěvovala Gymnázium Příbram a od roku 2006 jsem studentkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kde se věnuji oboru český jazyk a literatura + dějepis pro střední školy. Tuto školu studuji již posledním rokem. Svou diplomovu práci píši z didaktiky dějepisu a v současné době se připravuji na státní závěrečné zkoušky.

Během svého středoškolského a vysokoškolského studia jsem se věnovala psaní filmových recenzí do internetového časopisu, krátkých článků o činnosti skautů na Příbramsku, které vycházely v regionálních periodikách. Na střední škole jsem se účastnila mezinárodního projektu Comenius a v roce 2010 jsem vystoupila s příspěvkem Keltské motivy v díle Julia Zeyera na mezinárodní konferenci Celto - Slavica.

Ve svém volném čase se věnuji vedení skautského oddílu, cestování, divadlu a knihám.

 

 
Copyright © 2005 - 2019 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena