| Přihlásit |    

Přihlášky k ubytování

Přihlášky k ubytování jsou ke stažení v záložce menu DOMOV MLÁDEŽE – DOKUMENTY. Součástí přihlášky je DOHODA O UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE.

Vyplněnou přihlášku včetně Dohody o ubytování v domově mládeže zašlete na adresu školy a to nejdéle:

  • Ubytování pro žáky Střední školy – do poloviny černa
  • Ubytování pro studenty VOŠ – do konce června

                  Vyrozumění o přijetí na Domov mládeže obdržíte:

  • Žáci Střední školy – do konce června
  • Studenti VOŠ – do poloviny července

               Mgr. Dagmar Ježková

               vedoucí vychovatelka

               (tel.: 318 627 334, 607 018 596)

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena