| Přihlásit |    

Diplomovaný nutriční terapeut

53 - 41- N/4. DIPLOMOVANÝ NUTRIČNÍ TERAPEUT 

(denní forma studia)  

Absolventi oboru vzdělání Diplomovaný nutriční terapeut jsou připraveni samostatně, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní preventivní péči na úseku klinické výživy a specifickou ošetřovatelskou péči zaměřenou na uspokojování nutričních potřeb jedince, rodin nebo skupin klientů/pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Aktivně se podílejí na ochraně veřejného zdraví a vedou jednotlivce, rodiny a skupiny k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu. Na základě vědomostí a dovedností z medicínských a humanitních oborů a dovedností získaných v průběhu klinické praxe jsou schopni rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta, zajistit všestrannou nutriční péči o klienta či pacienta, podílet se na diagnostické, léčebné a preventivní péči.

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena