| Přihlásit |    

IKAP II

             

celý název projektu:      Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje                  

číslo projektu:                CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 je zapojena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektu IKAP II.

Projekt je zaměřen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků škol. Naše škola usiluje o zvýšení kvality všeobecné a odborné složky odborného vzdělávání, o podporu spolupráce s ostatními školami v regionu a rozvíjí úzkou spolupráci se zaměstnavateli. Díky dotacím je umožněn rozvoj gramotností, zejména digitálních, včetně investic do vybavení. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. Do výuky jsou zapojeni odborníci z praxe, žáci a studenti školy mohou využít kariérové poradenství na naší škole.

Mgr. Hana Blažková v.r.

koordinátor projektů

 

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena