| Přihlásit |    

učeb_plán

Názvy vyučovacích předmětů

 1.

2.

3. 

4.

5.

6.

 

 zimní

 letní 

zimní

 letní 

zimní

 letní 

 Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

 Z

 KZ    

 Z

 KZ 

 Z

 ZK

Latinský jazyk

 ZK

    -

    -

    - 

      -

     -

Etika v ošetřovatelství

    -

    -

    Z

-

      -

     -

Multikulturní ošetřovatelství

    -

    -

    -

   -

 KZ

     -

Psychologie

 ZK

 ZK

 KZ

 KZ

 Z

 ZK

Sociologie

     -

 KZ

 KZ

 -

     -

     -

Komunikace v ošetřovatelství

 Z

 KZ

     -

     -

     - 

     -

Informační a komunikační technika

 Z

    KZ

     -

     -

     -

     -

Zdravotnické a sociální právo

     -

     -

     -

   KZ

 -

 -

Výchova ke zdraví

 Z

 KZ

     -

     -

     -

     -

První pomoc a medicína katastrof

    -

   Z

 KZ

 -

     -

    -

Biofyzika

  KZ

 -

    - 

    - 

     - 

    - 

Biochemie 

 KZ

 -

 -

    -

     -

    -

Radiologie a radiační ochrana

    -

   KZ

    -

 -

     -   

    -

Klinická propedeutika

    -

 Z

 KZ

    -

     -

    -

Anatomie a fyziologie

KZ

 ZK

    -

    -  

     -

    -

Patofyziologie a patologie

    -

 Z

   ZK

    -

     -

    - 

Mikrobiologie, epid. a ochrana veřejného zdraví

   Z

 ZK

    -

    -

     -

    -

Výživa člověka

    -

   KZ

-

 -

     -

    -

Výzkum v ošetřovatelství

    -

    -

    -

 KZ

     -

    -

Managment a řízení kvality

    -

    -

    - 

    -

 Z

 KZ

Ošetřovatelství

 KZ

 KZ

 KZ

 KZ

 KZ

 ZK

Edukace v ošetřovatelství

 

 

 

KZ

 

 

Klinické ošetřovatelské dovednosti                                          

 KZ

 ZK

    - 

    -

     -    

    -

Ošetřovatelské v klinických oborech

 -

 -

 -

 -

 -

 -

OKO-VNL

 -

 -

 Z

 KZ

 ZK

 ZK

OKO-CHIR

 -

 KZ

 Z

KZ 

Z

ZK

OKO-GYP

 -

 -

 Z

ZK

 -

 -

OKO-PSY

 -

 -

 -

 -

 -

 ZK

OKO- HPP

      KZ    

OKO-VO

 -

 -

 -

 -

 KZ

 KZ

OKO-PED

 -

 -

Z

 ZK

 -

 -

Domácí a komunitní péče

 -

 -

KZ

 -

 -

 -

Absolventský seminář

 -

 -

 -

 -

Z

 -

Ošetřovatelská  praxe I

 Z

 Z

 -

 -

 -

 -

Odborná praxe II

 Z

ZK 

Odborná praxe prázdninová

 

Z

 

Z

 

 

Volitelné předměty

-

-

-

-

-

-

 

 

 
Copyright © 2005 - 2022 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena