| Přihlásit |    

Přijímací řízení

 Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2021/2022 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra (60 žáků)

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 30 žáků)

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví 30 žáků)

53-41-M/02 Nutriční asisten (30 žáků)

 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 1. března 2021!!!

Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků případné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků případné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků případné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/02 Nutriční asistent budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků případné jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Ředitel školy sděluje, že pokud bude počet přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání nižší  než je předpokládaný počet nově přijatých žáků, nebo bude tomuto počtu roven, budou přijímací zkoušky zrušeny.

Ředitel školy toto případné rozhodnutí sdělí nejpozději do 8. března 2021 prostřednictvím internetových stránek školy.

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Jednotné zkušební schéma přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena