| Přihlásit |    

Přání ředitele školy

Milí přátelé, kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

 

 dovolte mi, abych vám všem popřál, aby nadcházející  dny sváteční byly pro vás i pro vaše blízké laskavým sdílením, časem v pravdě naplněným. 

 

Přeji vám  pevné zdraví, jistotu domova a také to, abyste se v celém příštím roce setkávali pouze s lidmi dobré vůle. 

 

Přeji vám šťastný rok 2021!

 

Václav Kočovský 

 

 

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena