| Přihlásit |    

Přijímací řízení

 Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2021/2022 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

53-41-M/02 Nutriční asistent

 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 1. března 2021!!!

Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/02 Nutriční asistent budou přijímáni na základě hodnocení 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT) a výsledků jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT. 

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena