| Přihlásit |    

Učební plán DZZ

 Názvy vyučovacích předmětů

 1.

2.

3. 

4. 

5. 

6.  

   zimní  letní  zimní  letní  zimní  letní
 Povinné vyučovací předměty

 32

32

32

32

31

28

 Anatomie a fyziologie  Z  ZK     -     -     -     -
 Patofyziologie a patologie     -  ZK     -     -        -      -
 Mikrobiologie a hygiena  ZK     -      -     -      -     -
Tělesná výchova  Z  Z  Z  Z  Z     -
 Seminář k absolvent. práci      -      -     -     -  Z     -
 Vybrané klinické obory CHIR     -     Z    KZ  Z  KZ    KZ

 Vybrané klinické obory VNL

 

 

KZ

Z

KZ

KZ

 Vybrané klinické obory PED

 

 

KZ

 

 

 

 Vybrané klinické obory GYP

 

 

KZ

 

 

 

 Vybrané klinické obory NEU

 

 

 

 KZ

 

 

 Vybrané klinické obory PSY

 

 

 

 

KZ

 

 Vybrané klinické obory VO

 

 

 

 

 

KZ

 První pomoc

 KZ

    -

     -

    -

    -

    -

 Veřejného zdravotnictví

 Z

    -

    -

    -

    -

    -

 Radiofonie

    -

 KZ

    - 

    - 

     - 

    - 

 Multikulturní  ošetřovatelství

 Z

 

 

 

 

 

 Management a říz. kvality

    - 

     -

     -

     -

 KZ

     -

 Právo ve zdravotnictví

     -

     -

     -

     -

    - 

    Z

 Výzkum v ošetřovatelství

 

 

 

 Z

 

 

 Latinské zákl. med. terminologie

 KZ

    -

    - 

     -

     -

     -

 Cizí jazyk

 

 K

 Z

 ZK

 KZ

 ZK

 Psychologie

KZ

 KZ

 ZK

    -

    -

    -

 Sociologie

 KZ

    -

    -

     -

     -

   -

 Biochemie

 

 

  Z

 

 

 

 Farmakologie a toxikologie

 

 

 

 ZK

 

 

 Biofyzika

 KZ

 

 

 

 

 

 Klinická propedeutika

 

 KZ

 

 

 

 

 Komunikace v neod. péči

 Z

 KZ

 

 

 

 

 Odborná praxe I

   -

 Z

 KZ

 KZ

 Z

 ZK

 Odborná praxe II

  Z

  Z

  Z

  Z

  Z

ZK

 Ošetřovatelství v klinických oborech CHIR

 

 

 

 

 ZK

 

Ošetřovatelství v klinických oborech VNL

 

 

 

 

ZK

 

Ošetřovatelství v klinických oborech PED

 

 

 

ZK

 

 

Ošetřovatelství v klinických oborech GYP

 

 

 

ZK

 

 

Ošetřovatelství v klinických oborech NEU

 

 

 

 

ZK

 

Ošetřovatelství v klinických oborech PSY

 

 

 

 

ZK

 

Ošetřovatelství v klinických oborech VO

 

 

 

 

 

ZK

 Etika v ošetřovatelství

 KZ

    -

     -

     -

     -

     -

 Ošetřovatelství

Z

 KZ

 Z

 KZ

    -

    -

 Ošetřovatelské postupy

 KZ  

 KZ

  KZ

   ZK

     -

   -

 Urgentní medicína

    -

 Z

 ZK

 KZ

 ZK

 ZK

 Odborné soustředění

    -

  Z

   Z

  Z

    -

    -

 Inform. a komunikační technologie

  Z

 KZ

     -

 -

 -

 -

 Povinně volitelné předměty:

 

 

     - 

 -

 -

 -

 Pedagogika ve zdravotnictví

 

 

 

 

 Z

 Z

 Relax. tecniky a psychohyg.

 

 

 

 

 Z

 Z

 Absolventská práce

 

 

 

 

 

 Z

 

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena