| Přihlásit |    

Přihlašování k maturitní zkoušce

Dobrý den,

pod textem máte odkazy na částečně vyplněné přihlášky k maturitní zkoušce pro tento školní rok. Přihlášky vytiskněte, vyplňte, včetně e-mailu na přihlášce,  podepište na zadní straně, případně zaškrtněte žádosti o podpůrná opatření na základě zprávy z poradenského zařízení a odešlete zpět do školy poštou na adresu: Luboš Velfl, SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113, případně naskenujte a odešlete na adresu: lubos.velfl@szs.pb.cz (v předmětu zprávy: přihláška k MZ – jméno žáka), případně řešte osobně ve škole po předchozí domluvě se mnou. Termín odevzdání přihlášky k MZ je nejpozději 1. prosinec 2020.

Bianco přihláška k maturitní zkoušce pro žáky konající opravnou MZ - pozor po vyplnění této přihlášky jí nelze uložit, ale pouze vytisknout – je možné ale tisk i do PDF souboru a poslat dle pokynů výše

Mgr. Luboš Velfl,                                                                                                                    3. 11. 2020

zástupce ředitele
SZŠ a VOŠZ Příbram I,
Jiráskovy sady 113
tel. 607 032 585
e-mail: lubos.velfl@szs.pb.cz

 

 
Copyright © 2005 - 2021 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena