| Přihlásit |    

Přijímací řízení

 Střední zdravotnická škola Příbram bude ve šk. roce 2020/2021 otevírat pro absolventy ZŠ tyto obory vzdělání denního studia:

53-41-M/03 Praktická sestra

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

53-41-M/02 Nutriční asistent

 !!! Přihlášky ke studiu přijímá škola do 2. března 2020!!!

Obory denního studia jsou čtyřleté.

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/01 Masér ve zdravotnictví budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

Uchazeči o obor  vzdělání 53-41-M/02 Nutriční asistent budou přijímáni na základě hodnocení obou pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,  účasti v okresních  a krajských kolech olympiád a známek v profilových předmětech (BIO, CHE, ČJL, MAT). Pořadí uchazečů ovlivní i výsledky centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT. 

 Na přihlášce ke studiu je požadováno vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Všichni uchazeči konají jednotné zkoušky přijímacího řízení do stanovených oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání stanovené MŠMT.

Kritéria přijímacího řízení (klikněte na tento odkaz) 

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne 8. června 2020. Uchazeči budou mít jen jeden pokusný termín. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy.

 • 8. ČERVEN: JEDINÝ TERMÍN

  Jediný termín pro konání jednotné přijímací zkoušky. Ta má u nás ve škole váhu 60 %. Zkoušku vykonáte v té škole, kterou máte jako první uvedenou v přihlášce.

  • 8:30 – začátek administrace zkoušky z matematiky (85 min.)
  • 10:55 – začátek administrace zkoušky z českého jazyka a literatury (70 min.)
   
 •  

  16. ČERVEN: VÝSLEDKY

  Předpokládané datum zveřejnění výsledků (v závislosti na dodání Cermatem). Najdete je na webu školy a u vstupu do budovy. Začátek lhůty pro odevzdání zápisových lístků.

   
   
 •  

  23. ČERVEN: KONEC LHŮTY PRO ZÁPISOVÝ LÍSTEK

  K tomuto datu je třeba doručit zápisový lístek jako potvrzení o záměru studovat na dané škole.

   
   
 •  

  23. ČERVEN: NÁHRADNÍ TERMÍN

  Náhradní termín přijímací zkoušky.

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2020 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena