| Přihlásit |    

Uzavření školy

V Příbrami dne: 14.10.2020

Číslo jednací:     1747/2020/SZJPB

Sdělení ředitele školy

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1023  k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu a  Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid-19 ze 13. října 2020 MŠMT-39443/2020-2 probíhá  nadále výuka ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Příbram I, Jiráskovy sady 113 formou povinné distanční výuky s tím, že výše citované právní akty jsou normativem  -  závazným právním rámcem pro dané období.

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 

 
Copyright © 2005 - 2020 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena