| Přihlásit |    

Maturita 2020

Rozpis MZ ve šk. roce 2019/2020 - jarní období

Rozpis praktických maturitních zkoušek pro 4.ZA  školní rok  2019 -2020

Rozpis praktických maturitních zkoušek pro 4.MSR  školní rok  2019 -2020

Rozpis obhajob písemných maturitních prací třídy 4.ZL

Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.ZA  školní rok  2019 -2020

Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.MSR  školní rok  2019 -2020

Rozpis ústních maturitních zkoušek třídy 4.ZL školní rok  2019 -2020

Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. 

S ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka

Maturity budou probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. 

Od 11. 5. 2020 žáci 4. ročníků SŠ mají možnost se zúčastňovat konzultací v maturitních předmětech, při dodržování všech bezpečnostních podmínek a pokynů pedagogů. 

Hodnotící kritéria profilových zkoušek MSR

Hodnotící kritéria profilových zkoušek ZA

Hodnotící kritéria profilových zkoušek ZL

Oficiální webová stránka Cermatu k maturitní zkoušce

Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka

Rozpis MZ ve šk. roce 2019/2020 - jarní období

Vyhláška č. 177/2009 Sb. (Úplné znění s vyznačenými změnami podle  vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. účinné od 1. listopadu 2018

Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 15. února 2019

 
Copyright © 2005 - 2020 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena