| Přihlásit |    

Kontakty a spojení

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Příbram I, Jiráskovy sady 113  

PSČ 261 01

email: szs@szs.pb.cz

web: http://www.szs.pb.cz

IČO: 000 66 702

REDIZO: 600 019 560

 

Číslo účtu školy: 172 168 002 / 0300

Číslo účtu pro platby za školné: 244 873 318 / 0300

Číslo účtu pro platby za stravování: 185 447 262 / 0300

Číslo účtu pro platby za ubytování na Domově mládeže: 244 873 211 / 0300

ID datové schránky:  7k9ychv

 

 Ředitel (Mgr. Václav Kočovský) 318 624 067  KocovskyV@szs.pb.cz
 Zástupce ředitele (Doc. PhDr. Dagmar Kalátová, Ph.D.) 318 627 380  KalatovaD@seznam.cz
 Zástupce ředitele (Mgr. Luboš Velfl) 318 623 231  velfl@szs.pb.cz
 Sekretariát (Jarmila Voráčková) 318 623 231  szs@szs.pb.cz
 Sborovna 318 627 385  viz. pedagogický sbor
 ICT metodik, webmaster (Mgr. Luboš Velfl) 318 627 380

 velfl@szs.pb.cz

 Výchovný poradce (Mgr. Věra Severová) 318 627 385  severova.vera@seznam.cz
 Školní psycholog 318 624 070  ispurna@email.cz
 Metodik prevence (MvDr. Zbyněk Machuta) 318 627 385  ZbynekMachuta@seznam.cz
 Metodik environmentální výchovy (Mgr. Hana Sentenská) 318 627 385  newmanka@phoenixworld.cz
 Mzdová účetní (Mgr. Hana Kotěšovská) 318 627 427  kotes@volny.cz 
 Hospodář školy (Pavel Hájek) 318 627 427  ekonom@szs.pb.cz 
 Dokumentátorka (Bc. Martina Metličková) 318 624 070  asistentka@szs.pb.cz 
 Vedoucí školní jídelny (Jana Krejzarová) 318 627 377  krejzarova@szs.pb.cz
 Vedoucí domova mládeže (Dagmar Ježková) 318 627 334  dm@szs.pb.cz
 Schránka důvěry    schranka.duvery@szs.pb.cz

Informace o Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Příbram I, Jiráskovy sady 113, 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 
Copyright © 2005 - 2020 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena