| Přihlásit |    

Kriteria - Nutriční asistent - 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení do oboru vzdělání 53-41-M/02  Nutriční asistent, studium denní pro školní rok 2020/2021:

Uchazeči o studium projdou přijímacím řízením s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Všichni uchazeči konají jednotné zkoušky přijímacího řízení stanovené MŠMT.

Kritéria určující pořadí přijetí:

1. Prospěch ze základní školy (nejlepší výsledek 40 bodů): 

Průměrný prospěch – 1. pololetí 8. ročníku 25%, tj. max. 10 bodů

Průměrný prospěch – 2. pololetí 8. ročníku 25%, tj. max. 10 bodů  

Průměrný prospěch – 1. pololetí 9. ročníku 30%, tj. max. 12 bodů

Okresní a krajské olympiády 8 %, tj. max. 3,2 bodu

Prospěch v profilových předmětech:

Biologie 3%, tj. max. 1,2 bodu 

Chemie 3%, tj. max. 1,2 bodu 

Český jazyk a literatura 3%, tj. max. 1,2 bodu

Matematika 3%, tj. max. 1,2 bodu

2. Výsledky centrálně zadaných testů z ČJL a MAT (nejlepší výsledek 60 bodů)

Nejlepší výsledek uchazeče je dosažení 100 bodů

O přijetí bude rozhodovat pořadí uchazečů na základě prospěchu ze základní školy a výsledků centrálně zadávaných testů z ČJL a MAT.

Mgr. Václav Kočovský, v. r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2020 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena