| Přihlásit |    

2.kolo přijímacího řízení do VOŠ

2. kolo přijímacího řízení do vyšší odborné školy

Příbram dne: 7. 6. 2019

Číslo jednací: 1147/2019/SZJPB

Vyhlášení  2. kola  přijímacího řízení do vyšší odborné školy  pro školní rok 2019/2020

 Vyšší odborná škola zdravotnická,  jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Střední  zdravotnická  škola a Vyšší  odborná škola  zdravotnická,  Příbram I, Jiráskovy sady 113 vyhlašuje  svým  ředitelem dne 7.6.2019 otevření 2. kola přijímacího řízení do těchto oborů vzdělávání:

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/5. Diplomovaná dětská sestra

53-41-N/4. Diplomovaný nutriční terapeut

2. kolo přijímacího řízení pro citované obory vzdělání proběhne v budově školy:

  • 28. 8. 2019 od 9 hod.
  •   4. 9. 2019 od 9 hod.  (náhradní termín)  

  • Další termíny přijímacího řízení do výše uvedených oborů vzdělání lze dohodnout individuálně.

Kritéria pro přijetí jsou neměnná, zůstávají stejná jako v 1. kole přijímacího řízení (viz. portál  školy – www.szs.pb.cz ).

Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Ředitel školy sděluje, že uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení ke studiu nejpozději do 31. října 2019.

Na přihlášce ke studiu je povinné vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

Přihlášky ke studiu lze podávat prostřednictvím sekretariátu školy do 15. srpna 2019.

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy

 
Copyright © 2005 - 2019 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena