| Přihlásit |    

Maturita 2019

Podzimní období maturitních zkoušek:

Rozpis termínů písemných zkoušek 2. - 4. 9. 2019 SČ MZ - podzimní období 2019

Rozpis ústních maturitních zkoušek 17. 9. 2019 - podzimní období 2019

Pozvánku k písemným zkouškám a didaktickým testům jste obdrželi 16. 8. 2019 do e-mailu. K ústním zkouškám se řiďte pokyny na školní webové stránce viz " Rozpis ústních maturitních zkoušek 17. 9. 2019 - podzimní období 2019 ". Ke zkoušce se dostavte nejméně 15 minut před začátkem.

 

Jarní období maturitních zkoušek:

Harmonogram praktických maturitních zkoušek třídy 4. ZA

Plán praktických maturitních zkoušek třídy 4. ZA

Maturitní zpravodaj č. 51 - užitečné informace k didaktickým testům a k výsledkům

Ústní maturitní zkouška třídy 4. MSR 20. - 23. 5. 2019

Ústní maturitní zkouška třídy 4. ZL 20. - 24. 5. 2019

Ústní maturitní zkouška třídy 4. ZA 27. - 31. 5. 2019

Praktická maturitní zkouška třídy 4. MSR

Maturitní zpravodaj č. 50 - základní informace ke zkoušce z českého jazyka a literatury

Maturitní zpravodaj č. 49 - základní informace ke zkoušce z matematiky

Maturitní zpravodaj č. 48 - základní informace ke zkoušce z cizího jazyka 

Sdělení MŠMT - Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ - jaro 2019

Maturitní zpravodaj č. 47 - Maturita v roce 2019 a informace k přihlašování

Rozpis MZ ve šk. roce 2018/2019 - jarní období

Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka

Vyhláška č. 177/2009 Sb. (Úplné znění s vyznačenými změnami podle  vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. účinné od 1. října 2016

Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. září 2016

 
Copyright © 2005 - 2019 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena