| Přihlásit |    

Zdravotnický asistent

53 - 41 - M/01 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

Absolvent oboru vzdělání Zdravotnický asistent je vybaven kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních. Je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry poskytuje ošetřovatelskou péči (s výjimkou novorozenců). Podílí se na prevenci, diagnostice, léčebné rehabilitaci v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Je připraven ke studiu v terciární sféře.

 
Copyright © 2005 - 2018 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena