| Přihlásit |    

Maturita2018

 Ústní MZ tříd 4. ZA, 4. MSR a 4.ZL - podzimní termín dne 18. 9. 2018

Žákovského průvodce maturitní zkouškou pro podzimní zkušební období 2018

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ (18. - 25. 6. 2018 v kanceláři zástupců ředitele)

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku nebo průběhu dílčích zkoušek jarního termínu maturitní zkoušky

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Maturitní zpravodaj č. 46 - Český jazyk

Maturitní zpravodaj č. 45 - Matematika

Maturitní zpravodaj č. 44 - Cizí jazyk

Kritéria profilových zkoušek maturitní zkoušky ZL ve školním roce 2017/2018

Kritéria profilových zkoušek maturitní zkoušky ZA ve školním roce 2017/2018

Kritéria profilových zkoušek maturitní zkoušky MSR ve školním roce 2017/2018

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Příloha - kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Termín odevzdání maturitní práce 4.ZL je pondělí 12. 3. 2018

Konec března 2018: Seznam literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ

Maturitní zpravodaj č. 43 - Maturita v roce 2018 a informace k přihlašování

Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka

Rozpis MZ ve šk. roce 2017/2018 - jarní období

Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018

Vyhláška č. 177/2009 Sb. (Úplné znění s vyznačenými změnami podle  vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. účinné od 1. října 2016

Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. září 2016

 
Copyright © 2005 - 2018 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena