| Přihlásit |    

Adaptační kurz budoucích 1.ročníků SŠ

Rádi bychom požádali zákonné zástupce žáků prvních ročníků o zaplacení zálohy 1500,- Kč na úhradu adaptačního kurzu převodem na účet školy 172168002 / 0300 do 15. 6. 2018. Na bankovním příkazu je nutné uvést číslo variabilního symbolu.

Třídní budoucích 1. ročníků:

1. Zdravotnický asistent - Mgr. Stanislav Pokorný - pokornys@centrum.cz

1. Nutriční asistent - Mgr. Hana Blažková - hanicka.cica@seznam.cz

1. Masér sportovní a rekondiční - Mgr. Jana Hlinecká - hlinecka@centrum.cz

1. Zdravotnické Lyceum - Hamzová Jiřina - jirina21@volny.cz

Pokyny k adaptačnímu kurzu

 

 
Copyright © 2005 - 2018 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena