| Přihlásit |    

Maturita2017

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2017

15. 8. 2017: Pozvánka k písemným zkouškám SČ MZ - podzim 2017

Rozpis ústních MZ 2017 - podzimní období

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2017

Žádosti o přezkum MZ

9. - 12. 5. 2017 - konzultační hodiny pro žáky 4. ročníků v maturitních předmětech 

Maturitní zpravodaj č. 42 - cizí jazyk

Maturitní zpravodaj č. 41 - matematika

Struktura ústní zkoušky z ČJL

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PŘÍLOHY KRITÉRIÍ HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Kritéria hodnocení profilových zkoušek ZA

Kritéria hodnocení profilových zkoušek MSR

Kritéria hodnocení profilových zkoušek ZL

31. 3. 2017 - Nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj seznam min. 20 vybraných literárních děl pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017

Maturitní zpravodaj č. 40 - Český jazyk 

JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ  – JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2017

Maturitní písemná práce (4. ZL)

Maturitní zpravodaj

Školní seznam děl k maturitní zkoušce z Českého jazyka

Jak na to - "Písemná práce z českého jazyka"

Rozpis MZ ve šk. roce 2016/2017 - jarní období

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017

Vyhláška č. 177/2009 Sb. (Úplné znění s vyznačenými změnami podle  vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 311/2016 Sb. účinné od 1. října 2016

Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. září 2016

 
Copyright © 2005 - 2017 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena