| Přihlásit |    

Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram otevře ve školním roce 2017/2018 pro absolventy maturitních oborů:

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolventi oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vykonávají  samostatnou odbornou činnost v péči o zdraví, prevenci i péči o nemocné ve zdravotnických zařízeních.

 · první ročník (jednu až dvě studijní skupiny) oboru vzdělání 53-41-N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář (tříletý obor vzdělání, studium denní)

Absolventi oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář samostatně vykonávají speciální činnosti na specializovaných pracovištích akutní medicíny nebo v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech zdravotnických služeb.

1. kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělání proběhne v budově školy:

  • 20. 6. 2017;  od 9,00 DVS; od 10.00 DZZ.
  • Náhradní termín přijímacího řízení pro DVS i DZZ  - 22.6. 2017 od 10,00 v budově školy.

Termín pro podání přihlášky do 1. kola – do 31. května 2017.

Ředitel školy sděluje, že vzhledem k novele Školského zákona uchazeč o studium v oborech vzdělání VOŠ může být přijat, v případě volných míst a splnění kritérií pro přijímací řízení, ke studiu nejpozději do 31. října 2017.

Na přihlášce ke studiu požadujeme vyjádření lékaře, zda je uchazeč schopen studia zvoleného oboru.

 

Mgr. Václav Kočovský, v.r.

ředitel školy 

 
Copyright © 2005 - 2017 Internet Pb s.r.o. Všechna práva vyhrazena